TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

Kemal Gözler,
Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler,
Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013
( XVI+184 s.)


DİKKAT: Anayasa Mahkemesi, 10 Aralık 2019 tarih ve 2015/5612 sayılı Kemal Gözler (2) kararı ile bu internet sayfasına ve bu sayfada linkleri bulunan kitaba erişimin engellenmesine dair Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Ocak 2015 tarih ve 2015/36 D. İş sayılı kararı hakkında ihlal kararı vermiş ve neticede Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca bu sayfa ve söz konusu kitaba erişim 12 Haziran 2020 tarihinde açılmıştır.


 

(Daha Büyük Ön Kapak)

(Arka Kapak)

 

ARKA KAPAK YAZISI

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku (Ankara, Dinamik Akademi, 3. Baskı, 2011, 498 s.) isimli kitabı hakkında yazılmış bir eleştiri kitabıdır.

Kanımca, Ramazan Çağlayan’ın adı geçen kitabında benim İdare Hukuku Dersleri isimli kitabımdan kaynağı belirtilmeden yapılmış alıntılar vardır. Alıntıların benim kitabımdan yapılmış olduğunu gösterebilmek için, önce Ramazan Çağlayan’ın kitabından örnek paragraflar kutu içinde verilmiş, sonra da bu kutunun altında bunların benim kitabımdan alındığı paragraflar kutu içinde verilmiştir. Böylece okuyucu, önce Ramazan Çağlayan’ın paragraflarını, sonra bu paragrafların kaynağı olan benim paragraflarımı okuyarak ve bunları karşılaştırarak, Ramazan Çağlayan’ın paragraflarının benim paragraflarımdan alınmış olup olmadığını kendisi takdir edecektir.

Kaynağı gösterilmeden yapılan alıntılara toplam 85 adet örnek verilmiştir. Ramazan Çağlayan’ın kitabındaki örnek olarak gösterdiğim paragrafları, yeniden yazmak yerine, adı geçen kitaptan bunları scan edip bu kitaba koydum. Yani bu kitapta Ramazan Çağlayan’ın cümleleri olarak verilen cümleler aynen Ramazan Çağlayan’ın kitabında bulunmaktadır.

Kanımca Ramazan Çağlayan’ın Eylül 2011’de Seçkin Yayınevinden çı-kan İdarî Yargılama Hukuku başlıklı kitabında da benim İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 2003, 2 cilt) isimli kitabımdan yapılmış pek çok usûlsüz alıntı vardır. Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku isimli kitabı hakkında da bir eleştiri kitabı hazırladım. Bu kitapta Ramazan Çağlayan’ın benim kitabımdan yaptığı usûlsüz alıntılara 276 adet örnek verilmektedir. “Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler” başlıklı 500 küsur sayfalık kitabım bir iki ay içinde yayınlanacaktır.

Nihayet belirtmek isterim ki, yakında çıkacak bu kitabımızda, ayrıca Ramazan Çağlayan’ın Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu (Ankara, Asil, 2007) isimli kitabında bulunan usûlsüz alıntılara da 80 küsur örnek verilecektir. K.G.

 

Kitabın önsözünü okumak için burasını tıklayabilirsiniz.

Kitabın tam metnini idare gen.tr'den PDF formatında okumak için burasını tıklayınız 

Google Books'tan kitabın tam metnine PDF formatında ulaşmak için burasını tıklayınız.

 

Pop-up pencerede izleme için aşağıdaki Google Preview düğmesine tıklayınız:

 


 

RAMAZAN ÇAĞLAYAN'IN BU KİTABIN İNTERNET VERSİYONUNUN YAYINDAN KALDIRILMASI KONUSUNDA TEŞEBBÜSLERİ VE BUNLARIN SONUÇLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

 

 

1. Ramazan Çağlayan, 19 Haziran 2013 tarihinde, bu kitabın yayından kaldırılması için Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesinden talep etmiş, ancak Kırıkkale 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Ramazan Çağlayan'ın  bu talebini 28 Haziran 2013 tarih ve 2013/318 sayılı D.İş kararı ile

“söz konusu yayının, içerik bölümlemesi itibarı ile örnekleme esasına göre yazılmış bir eleştiri kitabı niteliğinde bulunduğu, … bir yazarın bir başka yazarın kendi kitabından usûlsüz alıntı yaptığı iddiası temelinde yazdığı bir yayının, … eleştiri amaçlı bilimsel bir çalışma olarak kabulünün gerekli olduğu, bu durumun kitabın içeriğinin doğru ya da yanlış olmasından bağımsız olarak, bilimsel çalışma ve yayın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği”

gerekçesiyle reddetmiştir.

2. Ramazan Çağlayan'ın bu karara itiraz ettiği, ancak itirazının Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin ... Temmuz 2013 tarih ve 2013/247 D. İş kararıyla reddedildiği ve ret kararının 30 Temmuz 2013 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. (Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin adı geçen kararı tarafımıza tebliğ edilmemiştir).

3. Ramazan Çağlayan izleyen aylarda -anlaşıldığı kadarıyla-, ikametgahını Ankara'ya  aldırmış ve bu sefer, ilk karardan altı ay sonra, 23 Ocak 2014 tarihinde Ankara Sulh Ceza Mahkemesinden aynı kitabın internet versiyonunun yayından kaldırılması konusunda talepte bulunmuştur. Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesi, 24/01/2014 tarih ve 2014/52 D. İş sayılı kararıyla söz konusu kitabın yayından kaldırılmasına karar vermiştir.  Bu karar gereğince söz konusu kitap yayandan 19.2.2014 tarihinde yayandan kaldırılmıştır. 

4. Karara tarafımızdan ortada "kesin hüküm" bulunduğu gerekçesiyle itiraz edilmiş ve itirazımız Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından haklı bulunarak 7 Nisan 2014 tarih ve 2014/134 sayılı D. İş sayılı kararıyla KALDIRILMIŞTIR.  Böylece kitabın burada tekrar yayını mümkün olmuştur. 8.5.2014. K.G.

 

 


 Eleştiri kitabımıza karşı Ramazan Çağlayan’ın http://www.ramazancaglayan.com   isimli sitede bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamaya cevaplarımızı okumak izin burasını tıklayınız.
 


Eleştiri kitaplarımıza karşı Ramazan Çağlayan’ın yaptığı savunmalar, karşı iddialar ve karşı eleştiriler için izleyen linke tıklayabilirsiniz: http://www.ramazancaglayan.com 


Ramazan Çağlayan'ın diğer kitabı hakkında yazdığımız eleştiri kitabı (Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013) için burasını tıklayınız.

 


Boyut: 16,5 x23,5 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+184 sayfa.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Cilt: Tutkal

Kapak: Karton


 

 

ISBN: 978-605-63826-0-4
(c) 2013. Kemal Gözler. Her hakkı mahfuzdur.

 

 

Birinci Baskı: Mart 2013

Dizgi ve Sayfa Düzeni: Kemal Gözler

Kapak: Kemal Gözler

Eleştirileriniz İçin: kgozler[at]hotmail.com

 

 

Baskı:

Star Ajans Ltd. Şti. 634. Sokak, Nilüfer Ticaret Merkezi, Ayaz Plaza no 24,
Nilüfer - BURSA             Tel: 0224 249 23 20              Sertifika No: 15366

 

 

Yayınevi:

Yayınevi yoktur. Kitap yazarın kendi yayınıdır.

(Kemal Gözler, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Gemlik - Bursa)

 

 

Açık Erişim:
www.idare.gen.tr/caglayan.htm

 

 

Dağıtım:
Bu kitabın genel dağıtımı yapılmayacaktır. Kitap parayla satılamaz. Bu kitaptan 600 adet bastırılacaktır. Bu kitap, ücretsiz olarak, hukuk fakültesi kütüphanelerine, hukuk fakültelerinin kamu hukuku bölümlerinde çalışan ve adresini bulabildiğimiz öğretim üyelerine gönderilecektir. Kitap ayrıca bölümü ne olursa olsun, kitaba ilgi göstereceğini tahmin ettiğimiz öğretim üyelerine gönderilmeye çalışılacaktır. Kitaba ulaşmak isteyen herkes, kitabın tam metnini ücretsiz olarak www.idare.gen.tr/caglayan.htm’den indirebilir. Kitapla ilgilenen herkes kgozler[at]hotmail.com adresine e-posta göndererek kitabın kağıt nüshasını isteyebilir. Baskısı tükeninceye kadar, kitap isteyenlere ücretsiz olarak gönderilecektir.

 

[Kitabın basılı nüshaları Haziran 2014 tarihi itibarıyla tükenmiştir].  

 

Bu Kitabın Zikrediliş Usûlü:

Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013.

 

 

Kütüphane Tasnif:

(LoC) KKX2720.G69 2013     (Dewey) 342.06 GÖZ 2013

 

 

Yazarın Özgeçmişi ve Yayın Listesi:

www.anayasa.gen.tr/gozler.htm 

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

E-mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş Tarihi: 11 Nisan 2013

Editör: Kemal Gözler

Güncelleme: 8 Mayıs 2014

Son Güncelleme: 20 Mayıs 2020

 

 

Kitabın tam metninin idare.gen.tr ye konuluş tarihi:
11 Nisan 2013. 

Güncelleme: 26 Eylül 2013

Yayından Kaldırılış: 19 Şubat 2014

Tekrar Yayınlanma: 8 Mayıs 2014

Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesinin 24/01/2014 tarih ve 2014/52 D. İş sayılı kararı nedeniyle 19 Şubat 2014 tarihinde bu sayfa yayından kaldırılmıştır. Adı geçen kararın Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2014 tarih ve 2014/134 sayılı D. İş sayılı kararıyla kaldırılması üzerine bu sayfa 8 Mayıs 2014 tarihinde tekrar yayına konulmuştur.

 

Bu sayfaya Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Ocak 2015 tarih ve 2015/36 D. İş kararı uyarınca 12.6.2020 tarihine kadar erişim engellenmiştir. Anayasa Mahkemesinin 10 Aralık 2019 tarih ve 2015/5612 sayılı Kemal Gözler (2) kararı sonucu erişim 12 Haziran 2020 tarihinde tekrar açılmıştır.