TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003'ten alınmıştır.

 

 

 

İDARENİN YARGISAL DENETİMİ:

İdarî Yargı

 

Kemal Gözler

PLAN

I. Genel Olarak........................................................................................................................ 302

A. Yargısal Denetimin Diğer Yollardan Farkları................................................................ 302

B. İdarî Yargı Sistemleri..................................................................................................... 303

C. İdarî Yargının Ortaya Çıkışı.......................................................................................... 303

II. İdarî Yargı Örgütü............................................................................................................... 305

A. İlk Derece Mahkemeleri................................................................................................ 305

1. İdare Mahkemeleri.................................................................................................... 305

2. Vergi Mahkemeleri................................................................................................... 306

B. Üst Derece Mahkemeleri.............................................................................................. 306

1. Bölge İdare Mahkemeleri.......................................................................................... 307

2.Danıştay.................................................................................................................... 307

III. Askerî İdarî Yargı Örgütü: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)............................. 309

IV. İdarî Yargının Görev Alanı................................................................................................ 310

A. İdarî ve Adlî Yargı Arasında Görev Dağılımı................................................................ 310

İstisnalar: Adlî Yargının Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar..................................... 313

B. İdarî Yargı ile Askerî İdari Yargı Arasında Görev Dağılımı........................................... 315

V. Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü: Uyuşmazlık Mahkemesi........................................... 316

VI. İptal Davası....................................................................................................................... 318

A. İptal Davasının Ön Koşulları........................................................................................ 319

1. Göreve İlişkin Ön Koşullar...................................................................................... 319

2. Yetkiye İlişkin Ön Koşullar..................................................................................... 321

3. İptal Davasının Konusuna İlişkin Ön Koşullar: Kesin ve  Yürütülmesi Gereken İdarî İşlem..... 322

4. Davacıya İlişkin Ön Koşullar................................................................................... 323

5. Davalıya İlişkin Ön Koşullar.................................................................................... 323

6. Süreye İlişkin Ön Koşullar....................................................................................... 324

7. Biçime İlişkin Ön Koşullar....................................................................................... 325

B. Esasa İlişkin Koşullar.................................................................................................... 326

C. İptal Davasının Sonuçları.............................................................................................. 327

D. İptal Kararının Yerine Getirilmesi................................................................................ 327

VII. Tam Yargı Davası............................................................................................................ 328

A. Tam Yargı Davası Türleri............................................................................................. 329

B. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları............................................................................... 329

1. Göreve İlişkin Ön Koşullar...................................................................................... 330

2. Yetkiye İlişkin Ön Koşullar..................................................................................... 330

3. Davacıya İlişkin Ön Koşullar................................................................................... 331

4. Davalıya İlişkin Ön Koşullar.................................................................................... 331

5. Biçime İlişkin Ön Koşullar....................................................................................... 331

6. Konuya İlişkin Ön Koşullar..................................................................................... 331

7. Süreye İlişkin Ön Koşullar....................................................................................... 333

C. Tam yargı davasının Esastan Kabul şartları.................................................................. 334

VIII. Yürütmenin Durdurulması.............................................................................................. 334

IX. Yargılama Usulü................................................................................................................ 334

X. Kanun Yolları..................................................................................................................... 336

A. Olağan Kanun Yolları.................................................................................................... 337

1. İtiraz......................................................................................................................... 337

2. Temyiz..................................................................................................................... 338

3. Karar Düzeltme........................................................................................................ 340

B. Olağanüstü Kanun Yolu: Yargılamanın Yenilenmesi..................................................... 341

 

 

 

Açıklama için şu kitaba bakınız:

 

 

Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+354 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 

   

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr