TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 

TÜRK İÇTİHATLARI DİZİNİ

  (Kemal Gözler)

 

Not 1.- Bu içtihat dizini, Kemal Gözler, İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019) isimli kitabımın birinci cildinde zikredilen Türk yargı kararları dizinidir.

 

Not 2.- Aşağıda “Sayılı Karar” kelimelerinden sonra gelen rakamlar, söz konusu kararın bu ciltte geçtiği sayfa numarası veya numaralarını gösterir.

 

1. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI DİZİNİ

Anayasa Mahkemesi, 28 Mart 1963 Tarih ve E.1963/4, K.1963/71 Sayılı Karar, 1285, 1413

Anayasa Mahkemesi, 22 Ekim 1968 Tarih ve E.68/8, K.68/48 Sayılı Karar, 731

Anayasa Mahkemesi, 26 Eylül 1968 Tarih ve E.1967/21, K.1968/36 Sayılı Karar, 741, 742

Anayasa Mahkemesi, 23-25 Ekim 1969 Tarih ve K.1969/57 Sayılı Karar, 1386

Anayasa Mahkemesi, 6 Ocak 1970 Tarih ve E.1969/46, K.1970/2, Sayılı Karar, 732

Anayasa Mahkemesi, 7 Haziran 1973 Tarih ve E.1973/12, K.1973/24 Sayılı Karar, 1285, 1413

Anayasa Mahkemesi, 27 Kasım 1979 Tarih ve E.1979/9, K.1979/44 Sayılı Karar, 129

Anayasa Mahkemesi, 24 Eylül 1987 Tarih ve K.1987/20 Sayılı Karar, 451, 454

Anayasa Mahkemesi, 22 Haziran 1988 Tarih ve E.1987/18, K.1988/23 Sayılı Karar, 271, 296, 301, 303, 489, 522

Anayasa Mahkemesi, 27 Eylül 1988 Tarih ve K.1988/27 Sayılı Karar, 148

Anayasa Mahkemesi, 17 Temmuz 1990 Tarih ve E.1990/1, K.1990/21 Sayılı Karar, 489

Anayasa Mahkemesi, 30 Mayıs 1990 Tarih ve E.1990/2, K.1990/19 Sayılı Karar, 224

Anayasa Mahkemesi, 10 Ocak 1991 Tarih ve E.1990/25, K.1991/1 Sayılı Karar, 1355, 1358, 1360, 1362, 1366, 1373

Anayasa Mahkemesi, 26 Eylül 1991 Tarih ve E.1990/38, K.1991/32 Sayılı Karar, 263, 272

Anayasa Mahkemesi, 3 Temmuz 1991 Tarih ve E.1990/6, K.1990/20 Sayılı Karar, 1373, 1363, 1377

Anayasa Mahkemesi, 21 Aralık 1993 Tarih ve E.1993/27, K.1993/57 Sayılı Karar, 399

Anayasa Mahkemesi, 27 Nisan 1993 Tarih ve E.1992/37, K.1993/18 Sayılı Karar, 866, 874

Anayasa Mahkemesi, 25 Temmuz 1994 Tarih ve E.1994/46, K.1994/57, Sayılı Karar, 1413, 1415

Anayasa Mahkemesi, 8 Temmuz 1994 Tarih ve E.1994/58, K.1994/53 Sayılı Karar, 1151

Anayasa Mahkemesi, 21 Haziran 1995 Tarih ve E.1995/17, K.1995/16 Sayılı Karar, 129

Anayasa Mahkemesi, 25 Mart 1999 Tarih ve E.1999/12, K.1999/5 Sayılı Karar, 729

Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak 2007 Tarih ve E.2005/32, K.2007/3 Sayılı Karar, 288, 290, 493, 505, 516, 522, 528, 562,

Anayasa Mahkemesi, 24 Ocak 2007 Tarih ve E.2005/95, K.2007/5 Sayılı Karar, 544, 545

Anayasa Mahkemesi, 25 Ocak 2007 Tarih ve E.2004/79, K.2007/6 Sayılı Karar, 594

Anayasa Mahkemesi, 4 Şubat 2010 Tarih ve E.2008/27, K.2010/29 Sayılı Karar, 291

Anayasa Mahkemesi, 4 Şubat 2010 Tarih ve E.2008/28, K.2010/30 Sayılı Karar, 291

 

 

2. DANIŞTAY KARARLARI

 

Danıştay Genel Kurulu, 1 Nisan 1965 Tarih ve K.1965/67 Sayılı Karar, 1389

 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 21-22 Aralık 1973 Tarih ve E.1968/8, K.1973/14 Sayılı Karar, 1227

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 6 Temmuz 1987 Tarih ve E.1987/1, K.1987/2 Sayılı Karar, 1251

 

Dava Daireleri Genel Kurulu

Danıştay Dava Daireleri Umumî Heyeti, 4 Haziran 1943 Tarih ve E.1942/236, K.1943/120 Sayılı Karar, 920

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 25 Eylül 1964 Tarih ve E.1963/391, K.1964/362 Sayılı Karar, 1052

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 5 Nisan 1968 Tarih ve E.1967/946, K.1968/271 Sayılı Karar, 1012, 1013

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 6 Nisan 1968 Tarih ve E.1967/846, K.1968/271 Sayılı Karar, 728

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 28 Nisan 1972 Tarih ve E.1968/709, K.1972/364 Sayılı Karar, 1283

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 5 Mayıs 1972 Tarih ve E.1970/453, K.1972/385 Sayılı Karar, 1283

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 23 Kasım 1973 Tarih ve E.1972/435, K.1973/696 Sayılı Karar, 1020

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 6 Aralık 1974 Tarih ve E.1974/83, K.1974/761 Sayılı Karar, 991

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 5 Nisan 1974 Tarih ve E.1972/358, K.1974/437 Sayılı Karar, 1283

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 25 Mart 1977 Tarih ve E.1976/92, K.1977/160 Sayılı Karar, 1283

 

 

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu / Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu[1]

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 17 Ocak 1992 Tarih ve E.1991/11, K.1992/22 Sayılı Karar, 400, 401

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 23 Ekim 1992 Tarih ve E.1991/496, K.1992/176 Sayılı Karar, 959, 1402

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 5 Mayıs 1992 Tarih ve E.1992/170, K.1992/144 Sayılı Karar, 1180

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 6 Mart 1992 Tarih ve E.1991/21, K.1992/57 Sayılı Karar, 962, 1401

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 11 Haziran 1993 Tarih ve E.1993/65, K.1993/208 Sayılı Karar, 1082

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 9 Temmuz 1993 Tarih ve E.1993/297, K.1993/231 Sayılı Karar, 1015

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 10 Haziran 1994 Tarih ve E. 1993/73, K. 1994/310 Sayılı Karar, 133

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 14 Ocak 1994 Tarih ve E.1993/787, K.1994/1 Sayılı Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Karar, 1026, 1039, 1040

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 17 Haziran 1994 Tarih ve E.1993/161, K. 1994/327 Sayılı Karar, 133

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 28 Ocak 1994 Tarih ve E.1992/523, K.1994/37 Sayılı Karar, 1297, 1394

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 17 Şubat 1995 Tarih ve E.1995/118, K.1995/91 Sayılı Karar, 394

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 27 Ekim 1995 Tarih ve E.1994/926, K.1995/739 Sayılı Karar, 748

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 17 Ekim 1997 Tarih ve K.1997/525 Sayılı Karar, 955

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 17 Ekim 1997 Tarih ve E.1995/769, K.1997/525 Sayılı Karar, 954, 961

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 3 Ekim 1997 Tarih ve E.1997/137, K.1997/444 Sayılı Karar, 894, 896, 933

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 30 Ocak 1997 Tarih ve E.1997/196 Sayılı Karar, 394

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 13 Kasım 1998 Tarih ve E.1996/509, K.1998/562 Sayılı Karar, 1256, 1257

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 25 Aralık 1998 Tarih ve E.1997/699, K.1998/708 Sayılı Karar, 1038

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 25 Aralık 1998 Tarih ve K.1998/708 Sayılı Karar, 147

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 27 Mart 1998 Tarih ve E.1996/465, K.1998/159 Sayılı Karar, 1258

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 29 Kasım 1998 Tarih ve E.1998/581, K.1998/580 Sayılı Karar, 1057

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 1 Ekim 1999 Tarih ve E.1998/96, K.1999/844 Sayılı Karar, 1009

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 10 Aralık 1999 Tarih ve E.1998/283, K.1999/1218 Sayılı Karar, 1083

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 15 Ocak 1999 Tarih ve E.1997/417, K.1999/81 Sayılı Karar, 143, 144, 1176

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 22 Mart 1999 Tarih ve E.1997/134, K.1999/407 Sayılı Karar, 998, 999, 1005, 1057, 1085

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 3 Aralık 1999 Tarih ve E.1999/775, K.1999/1200 Sayılı Karar, 1042, 1043

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 9 Nisan 1999 Tarih ve E.1997/536, K.1999/457 Sayılı Karar, 1000

Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 27 Mayıs 2004 Tarih ve E.2002/486, K.2004/599 Sayılı Karar, 276, 277

Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu, 23 Haziran 2006 Tarih ve E.2006/133, K.2003/763 Sayılı Cumhuriyet Halk Partisi v. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı, 12

 

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu / Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 9 Mart 1993 Tarih ve E.1992/299, K.1993/63 Sayılı Karar, 143, 1176

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 9 Mart 1993 Tarih ve E.1992/299, K.1993/63 Sayılı Karar, 143

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 9 Nisan 1993 Tarih ve E.1992/299, K.1993/63  Sayılı Karar, 1177

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 17 Haziran 1994 Tarih ve E.1993/163, K.1994/223 Sayılı Karar, 1149

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 17 Nisan 1994 Tarih ve E.1993/163, K.1994/223 Sayılı Karar, 921

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 17 Nisan 1994 Tarih ve E.1993/163, K.1994/223 Sayılı Karar, 920

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 19 Nisan 1996 Tarih ve E.1994/505, K.1996/164 Sayılı Karar, 1411

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 19 Nisan 1996 Tarih ve E.1994/505, K.1996/164 Sayılı Karar, 821

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 11 Nisan 1997 Tarih ve E.1995/425, K.1997/187 Sayılı Karar, 817

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 29 Ocak 1999 Tarih ve E.1998/316, K.1999/169 Sayılı Karar, 144, 1177

 

Danıştay İdarî İşler Kurulu, 21 Ekim 1999 Tarih ve E.1999/141, K.1999/126 Sayılı Karar, 1152

 

Danıştay Mürettep Dairesi, 12 Mart 1980 Tarih ve E.1978/8543, K.1980/1107 Sayılı Karar, 907

Danıştay Mürettep Dairesi, 19 Kasım 1981 Tarih ve E.1979/4717, K.1981/2077 Sayılı Karar, 930

 

Danıştay Birinci Dairesi

Danıştay Birinci Dairesi, 23 Mart 1963 Tarih ve E.1965, K.1965/91 Sayılı Karar, 1389

Danıştay Birinci Dairesi, 2 Mart 1973 Tarih ve E.1973/7, K.1973/5 Sayılı Kararı, 991

Danıştay Birinci Dairesi, 6 Mart 1985 Tarih ve E.1985/38, K.1985/51 Sayılı Karar, 81

Danıştay Birinci Dairesi, 5 Ekim 1989 Tarih ve E.1989/143, K.1989/143 Sayılı Karar, 401

Danıştay Birinci Dairesi, 7 Kasım 1989 Tarih ve E.1989/78, K.1989/164 Sayılı Karar, 526

Danıştay Birinci Dairesi, 30 Mayıs 1994 Tarih ve E.1994/83, K.1994/83, Sayılı Karar, 276, 277

Danıştay Birinci Dairesi, 2 Aralık 1996 Tarih ve E.1996/222, K.1996/228 Sayılı Karar, 898

Danıştay Birinci Dairesi, 10 Kasım 1997 Tarih ve E.1997/43, K.1997/144 Sayılı Karar, 393, 1153

Danıştay Birinci Dairesi, 25 Aralık 1997 Tarih ve E.1997/199, K.1997/199 Sayılı Karar, 538

Danıştay Birinci Dairesi, 25 Kasım 1998 Tarih ve E.1998/334, K.1998/356 Sayılı Karar, 498

Danıştay Birinci Dairesi, 25 Kasım 1998 Tarih ve E.1998/335, K.1998/357 Sayılı Karar, 1150

Danıştay Birinci Dairesi, 12 Temmuz 1999 Tarih ve E.1999/98, K.1999/116 Sayılı Karar, 133

Danıştay Birinci Dairesi, 22 Eylül 1999 Tarih ve E.1999/38, K.1999/132 Sayılı Karar, 1151

Danıştay Birinci Dairesi, 1 Kasım 2002 Tarih ve E.2002/165, K.2002/176 Sayılı Turgut Mahallesi Kararı, 273

 

 

Danıştay İkinci Dairesi, 1 Ekim 1997 Tarih ve E.1995/3035, K.1997/2074 Sayılı Karar, 441

 

Danıştay Üçüncü Dairesi

Danıştay Üçüncü Dairesi, 11 Mayıs 1982 Tarih ve E.1982/825, K.1982/1358 Sayılı Karaman Belediyesi İmar Müdürü Kararı, Belediye, 855, 934

Danıştay Üçüncü Dairesi, 4 Kasım 1987 Tarih ve K.1987/2472 Sayılı Karar, 986

Danıştay Üçüncü Dairesi, 14 Ekim 1997 Tarih ve 1997/59 Sayılı Karar, 1151

Danıştay Üçüncü Dairesi, 16 Haziran 1998 Tarih ve E.1997/2939, K.1998/2348 Sayılı Karar, 1149

Danıştay Üçüncü Dairesi, 21 Mayıs 1998 Tarih ve E.1997/2422, K.1998/1795 Sayılı Karar, 811

Danıştay Üçüncü Dairesi, 27 Mayıs 1999 Tarih ve E.1998/3766, K.1999/2187 Sayılı Karar, 1150

 

 

Danıştay Dördüncü Dairesi

Danıştay Dördüncü Dairesi, 17 Ocak 1985 Tarih ve E.1984/1818, K.1985/127 Sayılı Karar, 839

Danıştay Dördüncü Dairesi, 13 Haziran 1990 Tarih ve E.1989/1807, K.1990/2101 Sayılı Karar, 822, 1411

Danıştay Dördüncü Dairesi, 7 Kasım 1990 Tarih ve E.1990/1088, K.1990/3054 Sayılı Karar, 1174

Danıştay Dördüncü Dairesi, 7 Kasım 1990 Tarih ve E.1990/1088, K.1990/3054 Sayılı Karar, 1171

Danıştay Dördüncü Dairesi, 22 Haziran 1993 Tarih ve E.1992/668, K.1993/3172 Sayılı Karar, 1149

Danıştay Dördüncü Dairesi, 16 Ocak 1995 Tarih ve E.1994/3073, K.1995/21 Sayılı Karar, 807

Danıştay Dördüncü Dairesi, 22 Şubat 1995 Tarih ve E.1994/4401, K.1995/868 Sayılı Karar, 1177

Danıştay Dördüncü Dairesi, 5 Aralık 1997 Tarih ve E.1996/2376, K.1997/4606 Sayılı Karar, 821, 1411

Danıştay Dördüncü Dairesi, 14 Kasım 2000 Tarih ve E.2000/1754, K.2000/4759 Sayılı Karar, 960

 

Danıştay Beşinci Dairesi

Danıştay Beşinci Dairesi, 14 Kasım 1945 Tarih ve E.44/619, K.1945/900 Sayılı Karar, 931

Danıştay Beşinci Dairesi, 26 Nisan 1946 Tarih ve E.1945/2363, K.1946/722 Sayılı Karar, 1032

Danıştay Beşinci Dairesi, 27 Mart 1948 Tarih ve K.1948/799 Sayılı Karar, 1052

Danıştay Beşinci Dairesi, 29 Eylül 1948 Tarih ve E.1946/1381, K.1948/1868 Sayılı Karar, 1051

Danıştay Beşinci Dairesi, 31 Mart 1952 Tarih ve E.1952/2838, K.1953/957 Sayılı Karar, 930

Danıştay Beşinci Dairesi, 8 Nisan 1970 Tarih ve E.1968/4646 Tarih ve E.1968/4646, K.1970/1207 Sayılı Karar, 1013

Danıştay Beşinci Dairesi, 8  Kasım 1971 Tarih ve E.1970/5793, K.1971/6843 Sayılı Karar, 837

Danıştay Beşinci Dairesi, 19 Eylül 1972 Tarih ve E.1971/3228, K.1972/5429 Sayılı Karar, 1034

Danıştay Beşinci Dairesi, 24 Kasım 1975 Tarih ve E.1971/7599 Sayılı Karar, 1054

Danıştay Beşinci Dairesi, 24 Nisan 1975 Tarih ve E.1973/6193, K.1975/2306 Sayılı Karar, 838

Danıştay Beşinci Dairesi, 6 Kasım 1975 Tarih ve E.1975/1773, K.1975/6957, 925

Danıştay Beşinci Dairesi, 8 Aralık 1975 Tarih ve E.1975/3756, K.1975/8053 Sayılı Karar, 1020

Danıştay Beşinci Dairesi, 9 Haziran 1976 Tarih ve E.1973/2502, K.1976/3745 Sayılı Karar, 1055

Danıştay Beşinci Dairesi, 17 Mayıs 1979 Tarih ve E.1977/9508 , K.1979/1367 Sayılı Karar, 991

Danıştay Beşinci Dairesi, 5 Mayıs 1980 Tarih ve E.1976/9152, K.1980/2001 Sayılı Karar, 841

Danıştay Beşinci Dairesi, 11 Haziran 1982 Tarih ve E.1982/4645, K.1982/1865 Sayılı Karar, 1012

Danıştay Beşinci Dairesi, 9 Mayıs 1985 Tarih ve E.1985/21, K.1985/1229 Sayılı Karar, 855

Danıştay Beşinci Dairesi, 11 Şubat 1987 Tarih ve E.1986/440, K.1987/186 Sayılı Karar, 1026

Danıştay Beşinci Dairesi, 16 Aralık 1987 Tarih ve E.1987/2380, K.1987/1783 Sayılı Karar, 728

Danıştay Beşinci Dairesi, 16 Aralık 1987 Tarih ve K.1987/1783 Sayılı Karar, 728

Danıştay Beşinci Dairesi, 10 Mart 1988 Tarih ve E.1987/406, K.1988/704 Sayılı Karar, 1027

Danıştay Beşinci Dairesi, 13 Haziran 1988 Tarih ve E.1986/1673, K.1988/1868 Sayılı Karar, 1402

Danıştay Beşinci Dairesi, 22 Kasım 1988 Tarih ve E.1988/2845, K.1988/2749 Sayılı Karar, 975

Danıştay Beşinci Dairesi, 24 Mayıs 1988 Tarih ve  E.1986/1983, K.1988/2866 Sayılı Karar, 1388

Danıştay Beşinci Dairesi, 25 Mayıs 1988 Tarih ve E.1987/2545, K.1988/2659 Sayılı Karar, 1391

Danıştay Beşinci Dairesi, De 13 Haziran 1988 Tarih ve E.1986/1673, K.1988/1868 Sayılı Karar, 959

Danıştay Beşinci Dairesi, 13 Aralık 1989 Tarih ve E.1989, K.1989/2266 Sayılı Kararı, 884

Danıştay Beşinci Dairesi, 20 Haziran 1989 Tarih ve E.1988/1918, K.1989/1425 Sayılı Karar, 1073

Danıştay Beşinci Dairesi, 10 Ekim 1990 Tarih ve E.1989/232, K.1990/1734 Sayılı Karar, 610

Danıştay Beşinci Dairesi, 14 Mayıs 1990 Tarih ve E.1990/62, K.1990/982 Sayılı Karar, 995

Danıştay Beşinci Dairesi, 25 Aralık 1990 Tarih ve E.1987/3150, K.1990/3185 Sayılı Kararına Konu Teşkil, 1057

Danıştay Beşinci Dairesi, 25 Aralık 1990 Tarih ve E.1987/3150, K.1990/3185 Sayılı Karar, 1228

Danıştay Beşinci Dairesi, De 14 Mayıs 1990 Tarih ve E.1990/62, K.1990/982 Sayılı Karar, 858

Danıştay Beşinci Dairesi, 10 Ocak 1991 Tarih ve E.1990/4543, K.1991/13 Sayılı Karar, 747

Danıştay Beşinci Dairesi, 12 Şubat 1991 Tarih ve E.1988/3400, K.1991/178 Sayılı Karar, 1015

Danıştay Beşinci Dairesi, 12 Şubat 1991 Tarih ve E.1988/3400, K.1991/178 Sayılı Karar, 1113

Danıştay Beşinci Dairesi, 24 Aralık 1991 Tarih ve E.1989/1960, K.1991/2553 Sayılı Karar, 870

Danıştay Beşinci Dairesi, 27 Kasım 1991 Tarih ve E.1991/3292, K.1991/2223 Sayılı Karar, 1080

Danıştay Beşinci Dairesi, 3 Mart 1991 Tarih ve E.1989/2902, K.1991/1391 Sayılı Karar, 858

Danıştay Beşinci Dairesi, 3 Mart 1991 Tarih ve E.1989/2902, K.1991/1391 Sayılı Karar, 995

Danıştay Beşinci Dairesi, 5 Aralık 1991 Tarih ve E. 1991/3619, K.1991/2346 Sayılı Karar, 69

Danıştay Beşinci Dairesi, 6 Haziran 1991 Tarih ve K.1991/1099 Sayılı Karar, 980

Danıştay Beşinci Dairesi, 12 Kasım 1992 Tarih ve E.1992/2137, K.1992/3029 Sayılı Karar, 1016

Danıştay Beşinci Dairesi, 13 Haziran 1992 Tarih ve E.1991/3725, K.1992/1960 Sayılı Karar, 1085

Danıştay Beşinci Dairesi, 23 Haziran 1992 Tarih ve E.1991/3725, K. 1992/196 Sayılı Karar, 133

Danıştay Beşinci Dairesi, 28 Ocak 1992 Tarih ve E.1992/765, K.1992/1263 Sayılı Karar, 1073

Danıştay Beşinci Dairesi, 11 Eylül 1993 Tarih ve E.1993/3747, K.1993/3178 Sayılı Karar, 812

Danıştay Beşinci Dairesi, 13 Ekim 1993 Tarih ve E.1992/5775, K.1993/3756 Sayılı Karar, 991

Danıştay Beşinci Dairesi, 13 Ekim 1993 Tarih ve E.1992/5775, K.1993/ 3756 Sayılı Karar, 1115

Danıştay Beşinci Dairesi, 13 Ekim 1993 Tarih ve E.1992/5775, K.1993/3756 Sayılı Karar, 1021

Danıştay Beşinci Dairesi, 20 Ekim 1993 Tarih ve E.1993/4248, K.1993/3874 Sayılı Karar, 1078

Danıştay Beşinci Dairesi, 9 Kasım 1993 Tarih ve E.1993/5695, K.1993/4225 Sayılı Karar, 1078

Danıştay Beşinci Dairesi, 16 Kasım 1994 Tarih ve E.1994/829, K.1994/5279 Sayılı Karar, 998

Danıştay Beşinci Dairesi, 13 Mart 1995 Tarih ve E.1994/6068, K.1995/954 Sayılı Karar, 735

Danıştay Beşinci Dairesi, 13 Mart 1995 Tarih ve E.94/6068, K.95/954 Sayılı Karar, 735

Danıştay Beşinci Dairesi, 14 Haziran 1995 Tarih ve E.1994/8773, K.1995/2208 Sayılı Karar, 1081

Danıştay Beşinci Dairesi, 16 Mart 1995 Tarih ve E.1993/422, K.1995/1015 Sayılı Karar, 1079

Danıştay Beşinci Dairesi, 26 Ocak 1995 Tarih ve E.1991/3136, K.1995/454 Sayılı Karar, 446

Danıştay Beşinci Dairesi, 5 Aralık 1995 Tarih ve E.1993/3084, K.1995/3898 Sayılı Karar, 1029

Danıştay Beşinci Dairesi, 6 Aralık 1995 Tarih ve E.1995/2042, K.1995/3914 Sayılı Karar, 1023

Danıştay Beşinci Dairesi, 17 Mayıs 1996 Tarih ve E.1995/4416, K.1996/1911 Sayılı Karar, 736

Danıştay Beşinci Dairesi, 19 Eylül 1996 Tarih ve E.1994/5629, K.1996/2758 Sayılı Karar, 1073

Danıştay Beşinci Dairesi, 2 Nisan 1996 Tarih ve E.1994/7820, K.1996/1370 Sayılı Karar, 1029

Danıştay Beşinci Dairesi, 21 Kasım 1996 Tarih ve E.1996/795, K.1996/3565 Sayılı Karar, 847, 855, 903, 943

Danıştay Beşinci Dairesi, 24 Ekim 1996 Tarih ve E.1994/6009, K. 1996/3250 Sayılı Karar, 272

Danıştay Beşinci Dairesi, 24 Ekim 1996 Tarih ve E.1995/4235, K.1996/3251 Sayılı Karar, 865

Danıştay Beşinci Dairesi, 30 Ekim 1996 Tarih ve E.1995/4052, K.1996/3262 Sayılı Karar, 900

Danıştay Beşinci Dairesi, 31 Ekim 1996 Tarih ve E.1994/3722, K.1996/3278 Sayılı Karar, 274, 276, 277, 857, 992

Danıştay Beşinci Dairesi, 6 Kasım 1996 Tarih ve K.1996/3334 Sayılı Karar, 998

Danıştay Beşinci Dairesi, 15 Ekim 1997 Tarih ve E.1996/502, K.1997/2127 Sayılı Karar, 1077

Danıştay Beşinci Dairesi, 17 Aralık 1997 Tarih ve E.1997/1562, K.1997/3131 Sayılı Karar, 933

Danıştay Beşinci Dairesi, 2 Aralık 1997 Tarih ve E.1997/2132, K.1997/2847 Sayılı Karar, 897

Danıştay Beşinci Dairesi, 24 Aralık 1997 Tarih ve E.1995/2403, K.1997/3313 Sayılı Karar, 1079

Danıştay Beşinci Dairesi, 24 Ekim 1997 Tarih ve E.1995/1475, K.1997/2334 Sayılı Karar, 1016

Danıştay Beşinci Dairesi, 30 Ekim 1997 Tarih ve E.1995/1788, K.1997/2389 Sayılı Karar, 1077

Danıştay Beşinci Dairesi, 5 Mayıs 1997 Tarih ve E.1994/286, K.1997/966 Sayılı Karar, 930

Danıştay Beşinci Dairesi, 9 Ekim 1997 Tarih ve E.1994/7834, K.1997/2030 Sayılı Karar, 1254, 1255, 1256

Danıştay Beşinci Dairesi, 9 Ekim 1997 Tarih ve E.1997/7834, K.97/2030 Sayılı Karar, 11

Danıştay Beşinci Dairesi, 28 Mayıs 1998 Tarih ve E.1995/3768, K.1998/1656 Sayılı Karar, 856, 934

Danıştay Beşinci Dairesi, 11 Ocak 1999 Tarih ve E.1998/2434, K.1999/74 Sayılı Karar, 1017

Danıştay Beşinci Dairesi, 12 Ekim 1999 Tarih ve E.1999/4356, K.1999/2905 Sayılı Karar, 808

Danıştay Beşinci Dairesi, 17 Mayıs 1999 Tarih ve E.1997/1899, K.1999/1526 Sayılı Karar, 1076

Danıştay Beşinci Dairesi, 21 Mayıs 1999 Tarih ve E.1996/976, K.1999/1655 Sayılı Karar, 1016

Danıştay Beşinci Dairesi, 22 Nisan 1999 Tarih ve E.1998/4336, K.1999/1130 Sayılı Karar, 1228

Danıştay Beşinci Dairesi, 24 Mayıs 1999 Tarih ve E.1998/2282, K.1999/1682 Sayılı Karar, 1015, 1022, 1085

Danıştay Beşinci Dairesi, 26 Mayıs 1999 Tarih ve E.1998/1619, K.1999/1756 Sayılı Karar, 1080

Danıştay Beşinci Dairesi, 27 Kasım 1999 Tarih ve E.1996/2997, K.1999/3204 Sayılı Karar, 1022

Danıştay Beşinci Dairesi, 4 Kasım 1999 Tarih ve E.1996/383, K.1999/3336 Sayılı Karar, 274

Danıştay Beşinci Dairesi, 7 Nisan 1999 Tarih ve E.1998/2342, K.1999/853 Sayılı Karar, 1114

Danıştay Beşinci Dairesi, 3 Ekim 2006 Tarih ve E.2006/5610, K.2006/4402 Sayılı Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası v. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kararı, 12

 

 

Danıştay Altıncı Dairesi

Danıştay Altıncı Dairesi, 24 Mart 1954 Tarih ve E.1953/1005 ve K.1954/753 Sayılı Karar, 1100

Danıştay Altıncı Dairesi, 5 Nisan 1978 Tarih ve E.1977/6650, K.1978/1361 Sayılı Karar, 907

Danıştay Altıncı Dairesi, 19 Şubat 1979 Tarih ve E.1977/1376, K.1979/619 Sayılı Karar, 260, 273

Danıştay Altıncı Dairesi, 19 Mart 1982 Tarih ve E.1981/512, K.1982/673 Sayılı Karar, 921

Danıştay Altıncı Dairesi, 27 Mayıs 1987 Tarih ve E.1987/451, K.1987/590 Sayılı Karar, 1108

Danıştay Altıncı Dairesi, 14 Mayıs 1991 Tarih ve E.1990/118, K.1991/1120 Sayılı Karar, 849

Danıştay Altıncı Dairesi, 12 Kasım 1992 Tarih ve E.1992/683, K.1992/4238 Sayılı Karar, 1153

Danıştay Altıncı Dairesi, 13 Ekim 1992 Tarih ve E.1991/3250, K.1992/3574 Sayılı Karar, 815

Danıştay Altıncı Dairesi, 14 Eylül 1993 Tarih ve E.1993/2684, K.1993/3061 Sayılı Karar, 393

Danıştay Altıncı Dairesi, 18 Ekim 1993 Tarih ve E.1993/36, K.1993/4317 Sayılı Karar, 1395, 1414

Danıştay Altıncı Dairesi, 27 Aralık 1993 Tarih ve K.1993/5891 Sayılı Kararıyla İptal, 1114

Danıştay Altıncı Dairesi, 13 Haziran 1994 Tarih ve E.1993/3010, K.1994/2444 Sayılı Karar, 963

Danıştay Altıncı Dairesi, 21 Eylül 1994 Tarih ve E.1992/1437, K.1994/3095 Sayılı Karar, 399, 400

Danıştay Altıncı Dairesi, 1 Mayıs 1995 Tarih ve E.1994/3027, K.1995/1838 Sayılı Karar, 840

Danıştay Altıncı Dairesi, 18 Ocak 1995 Tarih ve E.1994/3836, K.1995/298 Sayılı Karar, 808

Danıştay Altıncı Dairesi, 19 Nisan 1995 Tarih ve E.1994/4017, K.1995/1695 Sayılı Karar, 929

Danıştay Altıncı Dairesi, 22 Mayıs 1995 Tarih ve E.1995/518, K.1995/2673 Sayılı Karar, 1258

Danıştay Altıncı Dairesi, 7 Şubat 1995 Tarih ve E.1994/3181, K.1995/533 Sayılı Karar, 928

Danıştay Altıncı Dairesi, 17 Aralık 1996 Tarih ve K.1996/5820 Sayılı Karar, 1114

Danıştay Altıncı Dairesi, 28 Şubat 1996 Tarih ve E.1996/91, K.1996/929 Sayılı Karar, 163, 164, 728, 1297, 1390

Danıştay Altıncı Dairesi, 3 Nisan 1996 Tarih ve E.1995/4976, K.1996/1645 Sayılı Karar, 871

Danıştay Altıncı Dairesi, 13 Mayıs 1997 Tarih ve E.1996/5477, K.1997/2312 Sayılı Karar, 1092, 1112

Danıştay Altıncı Dairesi, 13 Mayıs 1997 Tarih ve K.1997/2312 Sayılı Karar, 1089

Danıştay Altıncı Dairesi, 17 Haziran 1997 Tarih ve E.1996/5362, K.1997/3020 Sayılı Karar, 1112

Danıştay Altıncı Dairesi, 24 Kasım 1998 Tarih ve E.1997/4439, K.1998/5786 Sayılı Karar, 1114, 1115

Danıştay Altıncı Dairesi, 3 Aralık 1998 Tarih ve E.1997/6294, K.1998/5931 Sayılı Karar, 1259

Danıştay Altıncı Dairesi, 8 Mayıs 1998 Tarih ve E.1997/5678, K.1998/2370 Sayılı Karar, 1115

Danıştay Altıncı Dairesi, 8 Mayıs 1998 Tarih ve K.1998/2403 Sayılı Karar, 1114

Danıştay Altıncı Dairesi, 20 Mayıs 1999 Tarih ve E.1998/2280, K.1999/2790 Sayılı Karar, 606

Danıştay Altıncı Dairesi, 24 Kasım 1999 Tarih ve E.1998/1451, K.1999/5992 Sayılı Karar, 10

Danıştay Altıncı Dairesi, 8 Kasım 1999 Tarih ve E.1998/3572, K.1999/5278 Sayılı Karar, 10

Danıştay Altıncı Dairesi, 22 Eylül 2003 Tarih ve E.2002/946, K.2003/4410 Sayılı Karar, 226

 

 

Danıştay Yedinci Dairesi

Danıştay Yedinci Dairesi, 12 Nisan 1995 Tarih ve E.1994/1926, K.1995/1571 Sayılı Karar, 837

Danıştay Yedinci Dairesi, 26 Mayıs 1998 Tarih ve E.1997/2574, K.1998/2036 Sayılı Karar, 839

Danıştay Yedinci Dairesi, 30 Kasım 1998 Tarih ve E.1997/2708, K.1998/4234 Sayılı Karar, 1051

 

 

Danıştay Sekizinci Dairesi

Danıştay Sekizinci Dairesi, 13 Nisan 1967 Tarih ve E.1966/2337, K.1967/1347 Sayılı Karar, 1051

Danıştay Sekizinci Dairesi, 18 Mart 1985 Tarih ve E.1984/457, K.1985/308 Sayılı Karar, 920

Danıştay Sekizinci Dairesi, 28 Ocak 1985 Tarih ve E.1985/695, K.1985/380 Sayılı Karar, 1228

Danıştay Sekizinci Dairesi, 6 Haziran 1985 Tarih ve E.1985/157 ve K.1985/575 Sayılı Karar, 449, 920, 1134

Danıştay Sekizinci Dairesi, 9 Mayıs 1985 Tarih ve E.1985/21, K.1985/1229 Sayılı Karar, 934

Danıştay Sekizinci Dairesi, 9 Ocak 1985 Tarih ve E.1982/826, K.1985/4 Sayılı Karar, 151

Danıştay Sekizinci Dairesi, 31 Mart 1986 Tarih ve E.1986/46 ve K.1986/159 Sayılı Karar, 497

Danıştay Sekizinci Dairesi, 31 Mart 1986 Tarih ve E.1986/46 ve K.1986/159 Sayılı Karacahisar Köyü Kararı, 928

Danıştay Sekizinci Dairesi, 28 Aralık 1987 Tarih ve E.1987/945, K.1987/682 Sayılı Hamzababa Köyü Karar, 811

Danıştay Sekizinci Dairesi, 22 Mart 1988  Tarih ve E.1988/431, K.1988/211 Sayılı Karar, 811

Danıştay Sekizinci Dairesi, 11 Mart 1988 Tarih ve E.1988/125, K.1988/174 Sayılı Karar, 454

Danıştay Sekizinci Dairesi, 15 Mart 1988 Tarih ve E.1986/528, K.1988/178 Sayılı Karar, 446

Danıştay Sekizinci Dairesi, 17 Mart 1988 Tarih ve E.1986/402, K.1988/192 Sayılı Karar, 455, 615

Danıştay Sekizinci Dairesi, 27 Haziran 1988 Tarih ve E.1987/178, K.1988/512 Sayılı Karar, 133

Danıştay Sekizinci Dairesi, 5 Nisan 1989 Tarih ve E.1987/850, K.1989/232 Sayılı Karar, 1053

Danıştay Sekizinci Dairesi, 18 Ekim 1990 Tarih ve E.1989/775, K.1990/1143 Sayılı Karar, 614

Danıştay Sekizinci Dairesi, 19 Kasım 1990 Tarih ve E.1989/1379, K.1990/1339 Sayılı Karar, 149, 150

Danıştay Sekizinci Dairesi, 4 Aralık 1990 Tarih ve E.1989/1266, K.1990/1498 Sayılı Karar, 402

Danıştay Sekizinci Dairesi, 4 Ekim 1990 Tarih ve E.1989/658, K.1990/1019 Sayılı Karar, 398, 400

Danıştay Sekizinci Dairesi, 12 Temmuz 1991 Tarih ve E.1991/210, K.1991/1297 Sayılı Karar, 1075

Danıştay Sekizinci Dairesi, 17 Eylül 1991 Tarih ve E.1991/1370, K.1991/1358 Sayılı Karar, 915

Danıştay Sekizinci Dairesi, 4 Mart 1991 Tarih ve  E.1989/501, K.1991/380 Sayılı Karar, 1226

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2 Kasım 1992 Tarih ve E.1991/3301, K.1992/2586 Sayılı Karar, 8979, 986

Danıştay Sekizinci Dairesi, 9 Nisan 1992 Tarih ve E.1991/3128, K.1992/624 Sayılı Karar, 441

Danıştay Sekizinci Dairesi, 17 Mart 1993 Tarih ve E.1992/912, K.1993/1414 Sayılı Karar, 275, 284, 287

Danıştay Sekizinci Dairesi, 22 Aralık 1993 Tarih ve E.1993/2193, K.1993/4343 Sayılı Karar, 1226

Danıştay Sekizinci Dairesi, 6 Mayıs 1993 Tarih ve E.1993/190, K.1993/1995 Sayılı Karar, 11

Danıştay Sekizinci Dairesi, 14 Ekim 1995, E.1994/7723, K.1995/3624 Sayılı Karar, 812

Danıştay Sekizinci Dairesi, 14 Kasım 1995 Tarih ve E.1995/3706, K.1995/3622 Sayılı Karar, 260

Danıştay Sekizinci Dairesi, 16 Kasım 1995 Tarih ve E.1994/6052, K.1995/3749 Sayılı Karar, 1079

Danıştay Sekizinci Dairesi, 25 Ocak 1995 Tarih ve E.1994/1223, K.1995/174 Sayılı Karar, 450

Danıştay Sekizinci Dairesi, 26 Aralık 1995 Tarih ve E.1994/5899, K.1995/4615 Sayılı Karar, 1024

Danıştay Sekizinci Dairesi, 31 Mayıs 1995 Tarih ve E.1994/5965, K.1995/1797 Sayılı Karar, 1021

Danıştay Sekizinci Dairesi, 7 Kasım 1995 Tarih ve E.1995/2464, K.1995/3442 Sayılı Karar, 80

Danıştay Sekizinci Dairesi, 21 Ekim 1996 Tarih ve E.1995/1127, K.1996/2737 Sayılı Karar, 1249

Danıştay Sekizinci Dairesi, 25 Kasım 1996 Tarih ve E.1995/860, K.1996/3398 Sayılı Karar, 272, 862, 875

Danıştay Sekizinci Dairesi, 11 Aralık 1997 Tarih ve E.1995/3680, K.1997/3928 Sayılı Karar, 1090

Danıştay Sekizinci Dairesi, 13 Ekim 1997 Tarih ve E.1996/5256 K.1997/2729 Sayılı Karar, 997

Danıştay Sekizinci Dairesi, 22 Aralık 1997 Tarih ve E.1995/3916, K.1997/4112 Sayılı Karar, 913

Danıştay Sekizinci Dairesi, 22 Mayıs 1997 Tarih ve E.1996/1793, K.1997/1778 Sayılı Karar, 987

Danıştay Sekizinci Dairesi, 24 Haziran 1997 Tarih ve E.1997/1224, K.1997/2255 Sayılı Karar, 867

Danıştay Sekizinci Dairesi, 5 Mayıs 1997 Tarih ve E.1995/4420, K.1997/1490 Sayılı Karar, 150

Danıştay Sekizinci Dairesi, 8 Aralık 1997 Tarih ve E.1997/4974, K.1997/3818 Sayılı Karar, 1126, 1147

Danıştay Sekizinci Dairesi, 15 Eylül 1998 Tarih ve E.1998/2461, K.1998/2571 Sayılı Karar, 1260

Danıştay Sekizinci Dairesi, 16 Aralık 1998 Tarih ve E.1996/1380, K.1998/4372 Sayılı Karar, 987

Danıştay Sekizinci Dairesi, 18 Şubat 1998 Tarih ve E.1996/4715, K.1998/490 Sayılı Karar, 149

Danıştay Sekizinci Dairesi, 24 Aralık 1998 Tarih ve E.1998/4045, K.1998/4564 Sayılı Karar, 1083

Danıştay Sekizinci Dairesi, 26 Ekim 1998 Tarih ve E.1996/1992, K.1998/3446 Sayılı Karar, 748

Danıştay Sekizinci Dairesi, 3 Mart 1998 Tarih ve E.1996/3742, K.1998/776 Sayılı Karar, 809

Danıştay Sekizinci Dairesi, 4 Kasım 1998 Tarih ve E.1996/1574, K.1998/3512 Sayılı Karar, 929

Danıştay Sekizinci Dairesi, 11 Şubat 1999 Tarih ve E.1996/940, K.1999/416 Sayılı Karar, 1047

Danıştay Sekizinci Dairesi, 16 Haziran 1999 Tarih ve E.1997/5095, K.1999/3962 Sayılı Karar, 821

Danıştay Sekizinci Dairesi, 18 Mayıs 1999 Tarih ve E.1998/7119, K.1999/3067 Sayılı Karar, 993

Danıştay Sekizinci Dairesi, 25 Şubat 1999 Tarih ve E.1996/4782, K.1999/714 Sayılı Karar, 931

Danıştay Sekizinci Dairesi, 4 Şubat 2003 Tarih ve E.2002/5557, K.2003/561 Sayılı Karar, 225

Danıştay Sekizinci Dairesi, 15 Kasım 2006 Tarih ve E.2006/3778, K.2006/4385 Sayılı Çiçekliği Köyü Muhtarlığı v. Tokat Valiliği Karar, 12

Danıştay Sekizinci Dairesi, 28.12. 2007 Tarih ve E.2006/4107, K.2007/7481 Sayılı Karar 130

Danıştay Sekizinci Dairesi, 13 Şubat 2012 Tarih ve E.2011/8483, K.2012/496 Sayılı Kangal Kaymakamlığı Vs. Kangal Belediye Başkanlığı, 293

 

Danıştay Dokuzuncu Dairesi

Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 19 Ocak 1977 Tarih ve E.1975/1030, K.1977/251 Sayılı Karar, 1254

Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 9 Kasım 1978 Tarih ve E.1977/4474, K.1978/3022 Sayılı Karar, 303

Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 21 Kasım 1989 Tarih ve E.1989/3583, K.1989/3190 Sayılı Karar, 79

Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 27 Şubat 1990 Tarih ve E.1988/1971, K.1990/631 Sayılı Karar, 1153

Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 23 Mart 1999 Tarih ve E.1998/423, K.1999/1264 Sayılı Karar, 10, 1224

 

Danıştay Onuncu Dairesi

Danıştay Onuncu Dairesi, 13 Mayıs 1987 Tarih ve E.1987/259, K.1987/1027 Sayılı Karar, 809

Danıştay Onuncu Dairesi, 17 Haziran 1998 Tarih ve E.1996/840, K.1998/2672 Sayılı Karar, 1033

Danıştay Onuncu Dairesi, 20 Mayıs 1997 Tarih ve E.1995/397, K.1997/1911 Sayılı Karar, 1144, 1146, 1148

Danıştay Onuncu Dairesi, 21 Haziran 1995 Tarih ve E.1993/5000, K.1995/3339 Sayılı Karar, 451

Danıştay Onuncu Dairesi, 23 Haziran 1999 Tarih ve E.1996/993, K.1999/3627 Sayılı Karar, 149

Danıştay Onuncu Dairesi, 24 Haziran 1986 Tarih ve E.1985/2739, K.1986/1451 Sayılı Gökova Kararı, 1036, 1084

Danıştay Onuncu Dairesi, 26 Mayıs 1992 Tarih ve E.1991/4571, K.1992/2237 Sayılı Karar, 1176

Danıştay Onuncu Dairesi, 29 Mayıs 1998 Tarih ve E.1997/1790, K.1998/1796 Sayılı Karar, 1000, 1402

Danıştay Onuncu Dairesi, 3 Mayıs 1988 Tarih ve E.1987/2441, K.1988/787 Sayılı Karar, 959, 1401

Danıştay Onuncu Dairesi, 21 Kasım 1984 Tarih ve K.1984/1988 Sayılı Karar, 985

Danıştay Onuncu Dairesi, 13 Mart 1985 Tarih ve E.1985/50, K.1985/526 Sayılı Karar, 935

Danıştay Onuncu Dairesi, 12 Mart 1990 Tarih ve E.1987/2461, K.1990/526 Sayılı Karar, 1025, 1058

Danıştay Onuncu Dairesi, 23 Ekim 1990 Tarih ve E.1988/2740, K.1990/2301 Sayılı Karar, 975

Danıştay Onuncu Dairesi, 7 Kasım 1990 Tarih ve E.1990/81, K.1990/2484 Sayılı Karar, 446

Danıştay Onuncu Dairesi, 7 Kasım 1990 Tarih ve E.1990/81, K.1990/2484 Sayılı Karar, 867

Danıştay Onuncu Dairesi, 31 Ocak 1991 Tarih ve E.1990/2199, K.1991/231 Sayılı Tavşancalı Belediyesi Kararı, 1227

Danıştay Onuncu Dairesi, 31 Ocak 1991 Tarih ve E.1990/2199, K.1991/231 Sayılı Karar, 1227

Danıştay Onuncu Dairesi, 13 Mart 1991 Tarih ve E.1988/2571, K.1991/922 Sayılı Karar, 1229

Danıştay Onuncu Dairesi, 10 Aralık 1991 Tarih ve E.1991/235, K.1991/3727 Sayılı Karar, 1229

Danıştay Onuncu Dairesi, 15 Ocak 1992 Tarih ve E.1991/3500, K.1992/46 Sayılı Karar, 746

Danıştay Onuncu Dairesi, 28 Nisan 1992 Tarih ve E.1990/2278, K.1992/1672 Sayılı Karar, 1075

Danıştay Onuncu Dairesi, 10 Kasım 1992 Tarih ve E.1991/1262, K.1992/391 Sayılı Karar, 920

Danıştay Onuncu Dairesi, 4 Şubat 1993 Tarih ve E.1991/1520, K.1993/433 Sayılı Karar, 827

Danıştay Onuncu Dairesi, 4 Şubat 1993 Tarih ve E.1991/1520, K.1993/433 Sayılı Karar, 842

Danıştay Onuncu Dairesi, 13 Ekim 1993 Tarih ve E.1992/3372, K.1993/3777 Sayılı Karar, 11

Danıştay Onuncu Dairesi, 2 Kasım 1993 Tarih ve E.1992/3927, K.1993/4699 Sayılı Karar, 1082

Danıştay Onuncu Dairesi, 10 Kasım 1994 Tarih ve K.1994/5633 Sayılı Karar, 954

Danıştay Onuncu Dairesi, 25 Ekim 1995 Tarih ve E.1992/3226, K.1995/4872 Sayılı Karar, 133

Danıştay Onuncu Dairesi, 15 Ekim 1997 Tarih ve E.1995/6497, K.1997/ 3777 Sayılı Karar, 1032

Danıştay Onuncu Dairesi, 8 Aralık 1997 Tarih ve E.1996/1268, K.1997/5493 Sayılı Karar, 1392

Danıştay Onuncu Dairesi, 11 Kasım 1998 Tarih ve E.1996/5331, K.1998/5627 Sayılı Karar, 1024

Danıştay Onuncu Dairesi, 19 Kasım 1998 Tarih ve E.1996/2459, K.1998/5882 Sayılı Karar, 1254

Danıştay Onuncu Dairesi, 25 Kasım 1998 Tarih ve E.1996/5391 K.1998/6116 Sayılı Karar, 491

Danıştay Onuncu Dairesi, 27 Ocak 2000 Tarih ve E.1997/3210, K.2000/244 Sayılı Karar, 1033

Danıştay Onuncu Dairesi, 22 Şubat 2000 Tarih ve E.1997/6941, K.2000/646 Sayılı Karar, 8, 9

Danıştay Onuncu Dairesi, 22 Şubat 2000 Tarih ve E.1998/1317, K.2000/672 Sayılı Karar, 10

 

Danıştay Onbirinci Dairesi

Danıştay Onbirinci Dairesi, 14 Haziran 1973 Tarih ve E.1972/3480, K.1973/1479 Sayılı Karar, 962, 1128, 1147

Danıştay Onbirinci Dairesi, E.1976/1026 Sayılı Karar, 559

Danıştay Onbirinci Dairesi, 21 Mart 1977 Tarih ve E.1975/4625, K.1977/1075 Sayılı Karar, 928

Danıştay Onbirinci Dairesi, 10 Nisan 1978 Tarih ve E.1977/1066, K.1978/1462 Sayılı Karar, 278

Danıştay Onbirinci Dairesi, 9 Nisan 1979 Tarih ve E.1977/482, K.1979/1040 Sayılı Çeltek Madeni Köyü Karar, 811

Danıştay Onbirinci Dairesi, 26 Kasım 1981 Tarih ve E.1980/3925, K.1981/3549 Sayılı Karar, 935

Danıştay Onbirinci Dairesi, 25 Ekim 1995 Tarih ve E.1995/2828, K.1995/2794 Sayılı Karar, 891

Danıştay Onbirinci Dairesi, 17 Ocak 1996 Tarih ve E.1995/4616, K.1996/203 Sayılı Karar, 837

Danıştay Onbirinci Dairesi, 17 Şubat 2000 Tarih ve E.1998/2640, K.2000/615 Sayılı Karar, 898

Danıştay Onbirinci Dairesi, 16 Şubat 2007 Tarih ve E.2006/6610, K.2007/1246 Sayılı Karar, 1268, 1269

 

Danıştay Onikinci Dairesi

Danıştay Onikinci Dairesi, 24 Şubat 1966 Tarih ve E.1966/220, K.1966/371 Sayılı Karar, 1218

Danıştay Onikinci Dairesi, 28 Şubat 1967 Tarih ve E.1966/382, K.1967/313 Sayılı Karar, 79

Danıştay Onikinci Dairesi, 4 Nisan 1967 Tarih ve E.1965/3706, K.1967/553 Sayılı Kararınd, 1134

Danıştay Onikinci Dairesi, 25 Kasım 1971 Tarih ve E.1969/1124, K.1971/2714 Sayılı Karar, 838

Danıştay Onikinci Dairesi, E.1969/531, K.1971/2297 Sayılı Karar, 920

Danıştay Onikinci Dairesi, 17 Mart 1975 Tarih ve E.1972/2799, K.1975/518 Sayılı Karar, 1184

Danıştay Onikinci Dairesi, 25 Ocak 1977 Tarih ve E.1976/1542, 1977/213 Sayılı Karar, 874

Danıştay Onikinci Dairesi, 19 Mart 1979 Tarih ve E.78/7347 ve K.79/893 Sayılı Karar, 736

Danıştay Onikinci Dairesi, 13 Ekim 1997 Tarih ve E.1995/9515, K.1997/2121 Sayılı Karar, 1081

Danıştay Onikinci Dairesi, 9 Haziran 1997 Tarih ve E.1996/217, K.1997/1297 Sayılı Karar, 1022

Danıştay Onbirinci Dairesi, 17 Şubat 1999 Tarih ve E.1997/2986, K.1999/712 Sayılı Karar, 960

 

3. İDARE MAHKEMESİ KARARLARI

Ankara Altıncı İdare Mahkemesi, 9 Mart 1988 Tarih ve E.1987/962, K.1988/201 Sayılı Karar, 1074

Ankara Birinci İdare Mahkemesi, 27 Ekim 1994 Tarih ve E.1994/1433, K.1994/1289 Sayılı Karar, 1148

Ankara Birinci Vergi Mahkemesi 11 Haziran 1997 Tarih ve 1997/632 Sayılı Karar, 935

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 8 Ocak 1996 Tarih ve Y.D. İtiraz 1996/2, 857

Ankara İkinci İdare Mahkemesi, 11 Ocak 1996 Tarih E.1994/74, K.1996/20 Sayılı Karar, 1392

Ankara Üçüncü İdare Mahkemesi, 25 Mayıs 1989 Tarih ve E.1987/812, K.1989/796 Sayılı Karar, 1074

Edirne İdare Mahkemesi, 25 Mayıs 2006 Tarih ve E.2005/1888, K.2006/881 Sayılı Karar, 1268

Kayseri İdare Mahkemesi, 1 Nisan 1993 Tarih ve E.1992/688, K.1993/235 Sayılı Karar, 1078

Konya İdare Mahkemesi, 31 Ocak 1990 Tarih ve E.1989/604, K.1990/111 Sayılı Karar, 1227

Sivas İdare Mahkemesi 11 Nisan 1986 Tarih ve E.1985/531, K.1986/332 Sayılı Karar, 456

Sivas Vergi Mahkemesi 17 Ekim 1997 Tarih ve K.1997/118 Sayılı Karar, 1224

 

 

4. ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi, 19 Mart 1975 Tarih ve E.1973/463, K.1975/615 Sayılı Karar, 1024

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 25 Ocak 1994 Tarih ve E.1993/542, K.1994/232, 994, 996

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 8 Şubat 1994 Tarih ve E.1993/778, K.1994/254 Sayılı Karar, 1391

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, 10 Şubat 1994 Tarih ve E.1994/21, K.1994/4 Sayılı Urunga Karar, 738, 739

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, Tarafından 2 Temmuz 1996 Tarih ve E.1996/130, K.1996/640 Sayılı Karar, 1043

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Daireler Kurulu, 11 Aralık 1997 Tarih ve E.1997/10, K.1997/132 Sayılı Ertan Urunga Karar, 1155

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Daireler Kurulu, 11 Aralık 1997 Tarih ve E.1997/70, K.1997/132 Sayılı Selma Akgül Karar, 1156, 1156

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 11 Mart 1997 Tarih ve E.1996/286, K.1997/193, 735

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi, 19 Şubat 1997 Tarih ve E.1996/903, K.1997/89 Sayılı Kararı, 1156

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi, 2 Nisan 1997 Tarih ve E.1996/598, K.1997/291 Sayılı Karar, 1263

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 23 Mart 1999 Tarih ve E.1998/637, K.1999/295 Sayılı Karar, 1262

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi, 13 Ocak 1999 Tarih ve E.1998/314, K.1999/8 Sayılı Karar, 1260, 1261

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 17 Ekim 2000 Tarih ve E.1999/344, K.2000/932 Sayılı Karar, 1044

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 18 Nisan 2000 Tarih ve E.2000/287, K.2000/468 Sayılı Karar, 1043

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 23 Mayıs 2000 Tarih ve E.2000/9, K.2000/575 Sayılı Karar, 1261

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi, 11 Ekim 2000 Tarih ve E.2000/3, K.2000/613 Sayılı Karar, 1154

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Daireler Kurulu, 15 Mart 2001 Tarih ve E.20700/59, K.2001/148, 739

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Daireler Kurulu, 15 Mart 2001 Tarih ve E.2000/59, K.2001/148 Sayılı Karar, 908

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 10 Temmuz 2001 Tarih ve E.2001/335 Tarih ve K.2001/848 Sayılı Karar, 1108, 1037

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 24 Nisan 2001 Tarih ve E.2001/163, K.2001/839 Sayılı Karar, 1264

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Danıştay Birinci Dairesi, 27 Mart 2001 Tarih ve E.2000/1261, K.2001/447 Sayılı Kararı, 1025

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi, 28 Mart 2001 Tarih ve E.2000/583, K.2001/253 Sayılı Karar, 14, 1033, 1055, 1090

 

 

5. DİĞERLERİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 9 Eylül 2007 Tarihli Hasan ve Eylem Zengin v. Türkiye Karar, 131

1999 Uyuşmazlık Mahkemesi, 3 Mayıs 1999 Tarih ve E.1999/1, K.1999/11 Sayılı Karar, 216

2013 Uyuşmazlık Mahkemesi, 11 Kasım 2013 Tarih ve E.2013/1410, K.2013/1600 Sayılı Karar, 213

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 27 Ocak 1973 Tarih ve E.1972/6, K.1973/2 Sayılı Karar, 1225

 

 


 

[1].   2 Haziran 2004 tarih ve 5183 sayılı Kanununla yapılan değişiklikten önce “İdarî Dava Daireleri Kurulu”nun ismi “İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu”; “Vergi Dava Daireleri Kurulu” ismi de “Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu” idi.

 

 

 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş Tarihi: 29 Nisan 2019

Editör: Kemal Gözler