TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 

TÜRK MEVZUAT DİZİNİ

  (Kemal Gözler)

 

Not 1.- Bu mevzuat dizini, Kemal Gözler, İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019) isimli kitabımın birinci cildinde zikredilen Türk Anayasa, kanun, KHK vs'nin dizinidir.

 

Not 2.- Madde veya kanun isminden sonra verilen rakamlar, söz konusu mevzuatın bu anılan kitabın birinci cildinde geçtiği sayfa numaralarını gösterir.

 

TÜRK MEVZUATI

 

1982 Anayasası

1982 Anayasası, m.2,  125, 126, 127, 1181

1982 Anayasası, m.6, 154

1982 Anayasası, m.7,  155, 918, 922, 1275

1982 Anayasası, m.8,  922, 1293

1982 Anayasası, m.9,  34, 919, 922

1982 Anayasası, m.10,  130, 144, 145, 1110

1982 Anayasası, m.11,  139

1982 Anayasası, m.12,  125

1982 Anayasası, m.13,  154, 1193, 1303

1982 Anayasası, m.14,  129

1982 Anayasası, m.15,  126,  1353

1982 Anayasası, m.17,  1193

1982 Anayasası, m.19,  1193

1982 Anayasası, m.20/2,  743

1982 Anayasası, m.20/2, 742

1982 Anayasası, m.21,  742, 743, 1193

1982 Anayasası, m.22/2,  742, 743

1982 Anayasası, m.22/son,  243

1982 Anayasası, m.24/3,  129

1982 Anayasası, m.33,  1193, 1252

1982 Anayasası, m.33/5,  743

1982 Anayasası, m.35,  1193

1982 Anayasası, m.36/1,  980

1982 Anayasası, m.38,  1181,  1193

1982 Anayasası, m.40, 947

1982 Anayasası, m.46, 208

1982 Anayasası, m.65,  133

1982 Anayasası, m.67, 480

1982 Anayasası, m.68/4,  243

1982 Anayasası, m.72, 310

1982 Anayasası, m.73,  918, 1149, 1303

1982 Anayasası, m.74

1982 Anayasası, m.74/2,  801

1982 Anayasası, m.75,  34

1982 Anayasası, m.76/son,  243

1982 Anayasası, m.82,  201

1982 Anayasası, m.90,  118

1982 Anayasası, m.90/son, 155

1982 Anayasası, m.91,  1165, 1166, 1297, 1344

1982 Anayasası, m.92,  41

1982 Anayasası, m.101,  333

1982 Anayasası, m.105/1,  944

1982 Anayasası, m.108,  243,  333

1982 Anayasası, m.112, 251

1982 Anayasası, m.112/2,  250

1982 Anayasası, m.113,  1284

1982 Anayasası, m.115,  1165

1982 Anayasası, m.115,  1294, 1297, 1388

1982 Anayasası, m.115,  971, 990, 1285

1982 Anayasası, m.119/6, 155

1982 Anayasası, m.121,  156, 1294

1982 Anayasası, m.123,  35, 107, 154, 156, 169, 176, 205, 247, 265

1982 Anayasası, m.124,  107, 1165, 1291, 1385, 1386, 1391, 1392

1982 Anayasası, m.125,  144, 401, 938, 1168

1982 Anayasası, m.125/1,  101

1982 Anayasası, m.125/3,  1168

1982 Anayasası, m.125/4,  1070, 1081, 1090

1982 Anayasası, m.126,  35, 107, 173, 430, 431, 1275,

1982 Anayasası, m.126/2,  446

1982 Anayasası, m.127,  35, 182, 197, 201, 266, 452, 462, 466, 479, 480, 485, 487, 488, 495, 549, 564, 616

1982 Anayasası, m.127/1,  468

1982 Anayasası, m.127/2,  308

1982 Anayasası, m.127/3,  577

1982 Anayasası, m.127/4, 567

1982 Anayasası, m.129,  107,  978

1982 Anayasası, m.129/3,  836

1982 Anayasası, m.130,  197, 201, 243

1982 Anayasası, m.131,  306

1982 Anayasası, m.133,  197

1982 Anayasası, m.135,  35, 197, 201, 223, 243, 280

1982 Anayasası, m.135/son,  744

1982 Anayasası, m.136,  132

1982 Anayasası, m.137,  35, 107, 117, 254

1982 Anayasası, m.138,  34, 138, 258

1982 Anayasası, m.139,  34, 141

1982 Anayasası, m.146,  737

1982 Anayasası, m.148,  1371

1982 Anayasası, m.152, 404

1982 Anayasası, m.153,  289, 923

1982 Anayasası, m.159/4,  735

1982 Anayasası, m.160,  404, 572

1982 Anayasası, m.161,  201

 

1876 Kanun-I Esasisi Madde 108-111, 502

1876 Kanun-u Esasîsi, 64

 

MEVZUAT

 

10 Ekim 1984 Tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun, 251

10 Nisan 1944 Tarih ve 4571 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanunda, 620, 621

1111 Sayılı Askerlik Kanunun 1’inci Maddesi, 1052

1211 Sayıl Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 40’ıncı Maddesi, 867

1322 Sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun, 1166

1322 Sayılı Kanunun 3’üncü Maddesi, 1166

1329 (1913) Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanun-u Muvakkati İ, 509

1530 Sayılı Belediye Kanunu, 535

1580 Sayılı Belediye Kanununun 15’inci Maddesinin 11’inci Fıkrasına Göre, 1249

1580 Sayılı Belediye Kanununun 71’inci Maddesi, 284

1580 Sayılı Belediye Kanununun 96’ncı Maddesi, 858

1580 Sayılı Eski Belediye Kanununun 123’üncü Maddesi, 398

1580 Sayılı Eski Belediye Kanununun 7’nci Maddesi, 538

1580 Sayılı Eski Belediye Kanununun 7’nci Maddesi, 538

1580 Sayılı Eski Belediye Kanununun 70’inci Maddesi, 494

1580 Sayılı Eski Belediye Kanununun 73’üncü Maddesi, 286

1580 Sayılı Eski Belediye Kanununun 73’üncü Maddesi, 286

1580 Sayılı Eski Belediye Kanununun 73’üncü Maddesi, 285

1580 Sayılı Eski Belediye Kanununun 96’ncı Maddesinin B Bendi, 995

1587 Sayılı Nüfus Kanununun 43’üncü Maddesi, 128

16 Mayıs 1987 Tarih ve 3360 Sayılı Kanun, 503

1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanununun 14’üncü Maddesi, 740

1602 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesi, 1154

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun, 1200

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun, 731, 732

18 Mart 1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununun, 282

1864 Tarihli Vilayet Nizamnamesi, 597

1864 ve 1871 Nizamnameleri Döneminde Köyler Tüzel Kişiliğe, 502, 535, 599

1864 Vilayet Nizamnamesi, 433

1871 İdare-i Umumîye-i Vilayet Nizamnamesine, 434

1871 Vilayet Nizamnamesi, 433

1913 Tarihli İl Özel İdaresi Kanununun 135’inci Maddesi, 283

1913 Tarihli İl Özel İdaresi Kanununun 135’inci Maddesi, 289

1924 Teşkilât-I Esasiye Kanununun 51’inci Maddesi, 64

1961 Anayasası, 122’nci Maddesi, 243

1961 Anayasasının 140’ıncı, 64

205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 215

21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, m.30, 412

213 Sayılı Vergi Usûl Kanununda, 960

213 Sayılı Vergi Usûl Kanununun 413’üncü Maddesi, 839

213 Sayılı Vergi Usûl Kanununun 413’üncü Maddesi, 839

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun, 79

22 Aralık 1789 Tarihli Fransız Kanunu, 501

22 Kasım 2018 Tarih ve 358 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kabul Edilen Resmî Gazete Hakkında Yönetmeliğin, 1406

22 Nisan 1905 Tarihli Kanunun 65’inci Maddesidi, 983

22 Ocak 1871 Tarihli İdare-i Umumîye-i Vilayet Nizamnamesi, 502

22 Ocak 1871 Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi-Köy, 599

22 Şubat 2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 505

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Belediyelere, Kendi İhdas Ettiği Birçok, 498, 543

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13’ü, 971

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13’üncü Maddesi, 970

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 16’ncı Maddesi, 849

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 21’inci Maddesi, 850

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23’üncü Maddesi, 813

2547 Sayılı Yüksek Öğretim, 202

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/A Maddesi, 993

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/A, 977

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 36/2 Maddesi, 993

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü Maddesi, 896

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü Maddesi, 306

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31’inci Maddesi, 1082

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü Maddesinin C Bendi, 747

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı Maddesi, 871

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8’inci Maddesi, 1199

2575 Sayılı Danıştay Kanununda, 400

2575 Sayılı Danıştay Kanununun 40’ncı Maddesi, 82

2575 Sayılı Danıştay Kanununun, 389

2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 15’inci Maddesi, 452

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunu 2’nci Maddesinin İkinci Fıkrası, 1070

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunu 2’nci Maddesi, 1090

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 14’üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası, 805

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 2’nci Maddesinin A Bendi, 843

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 20’nci Maddesi, 1028

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 20’nci Maddesi, 956

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 27’nci Maddesi, 783

2577 Sayılı İdari Yargılama Usûlü Kanununun 27’nci Maddesi, 783

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 28’inci Maddesi, 1059

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanununun Dava Açma Süresini Düzenleyen 7’nci Maddesi, 949

26 Mayıs 1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunund, 570

2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 17’nci Maddesi, 736

2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 19’uncu Madde, 734

2797 Sayılı Yargıtay Kanununun, 734

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa, 204, 224

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9 ve 16’ncı Maddelerine, 1051

2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 5’inci Maddesi, 1387

2908 Sayılı Mülga Dernekler Kanununun 59’uncu Maddesi, 974

2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda, 163

2929 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 16’ncı Maddesi, 1389

2935 Sayılı Olağanüstü Hâl Kanununda, 1358, 1362, 1366

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 780

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 21’inci Maddesi, 1251

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 24 Nisan 2001 Tarih ve 4650 Sayılı Kanunla Değişik 30’uncu Maddesi, 1051

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu Maddesi, 393

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci Maddesi, 1002

2954 Sayılı Kanuna, 857

2972 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 6’ncı Maddesi,, 285

2972 Sayılı Kanunun 31’inci Maddesi, 611

2972 Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında, 535

2972 Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle ve İhtiyar Heyetleri, 548

2996 Sayılı Maliye Vekaleti Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 20 ve 22’nci Maddesi, 839

3 Sayılı Üst Kademe Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 336

3011 Sayılı Kanun Uyarınca Resmî, 962

3011 Sayılı Kanun Uyarınca, 959

3011 Sayılı Kanun, 1403

3011 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, 959, 1165

3030 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 14’üncü Maddesi, 284, 286, 310, 313

3030 Sayılı Kanun Döneminde Yetki Devri, 585

3030 Sayılı Kanunda, 585

3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 32’nci Maddesinin İki Fıkrası, 869

3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun, 251

307 Sayılı Kanun, 535, 563

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 730

3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 274

3194 Sayılı İmar Kanununda Tanımlanmıştır. Bu Kanunun 5’nci Maddesi, 543

3194 Sayılı İmar Kanununun  32’inçi Maddesi, 1199

3194 Sayılı İmar Kanununun “Ruhsat Müddeti” Başlıklı 29’uncu Maddesi, 1210

3194 Sayılı İmar Kanununun 13’üncü Maddesi, 808

3194 Sayılı İmar Kanununun 27’nci Maddesi, 498

3194 Sayılı İmar Kanununun 29’uncu Maddesi, 1185

3194 Sayılı İmar Kanununun 30’uncu Maddesi, 802

3194 Sayılı İmar Kanununun 5’inci Maddesi, 497

3201 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununa 19 Şubat 1980 Tarih ve 2261 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 2’nci Maddesi, 935

3221 Sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4’üncü Maddesi, 855, 903

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanunu, 212

3360 Sayılı Kanun İle Bu Kanunun Adı “İl Özel İdaresi Kanunu, 503, 504, 509

357 Sayılı Askerî Hakimler Kanununun 29’uncu Maddesi, 1155

3645 Sayılı Kanun, 204

3785 Sayılı Kanun, 204

3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 213

3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4’üncü Maddesi, 1011

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 16’ncı Maddesi, 1215

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 18’inci Maddesi, 1210, 1252

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 43’üncü Maddesi, 979

4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun, 237

442 Sayılı Köy Kanunu, 602

442 Sayılı Köy Kanununun 40’ıncı Mad, 300

442 Sayılı Köy Kanununun 41’inci Maddesi, 448

442 Sayılı Köy Kanununun 5’, 448

442 Sayılı Köy Kanununun 89’uncu Maddesi, 464

442 Sayılı Köy Kanununun 89’uncu Maddesi, 78

442 Sayılı Köy, 282

4483 Sayılı Kanunun 9’uncu Maddesi, 747

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna, 746

4501 Sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Hâlinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun, 101

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 1068

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununu Göre (m.5) De, 801

5 Ekim 1877 Tarihli Dersaadet Belediye Kanunu, 534

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 İnci Maddesi, 571

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 330

507 Sayılı Kanunun 125’inci Maddesi, 977

5170 Sayılı Kanun, 1428

5183 Sayılı Kanundan, 385

521 Sayılı Danıştay Kanunu, 64

521 Sayılı Eski Danıştay Kanununun 30’uncu Maddesi, 1446

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu 11’inci Maddesi Büyükşehir, 312

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14’üncü Maddesinin Son Fıkrası, 295

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14’üncü Maddesi, 6 Mart 2008 Tarih ve 5747 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılan Altı ve Yedinci Fıkraları, 311

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14’üncü Maddesi, 6 Mart 2008 Tarih ve 5747 Sayılı Kanunla Yürürlükten Kaldırılan Altı ve Yedinci Fıkraları,, 287

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21’nci Maddesi, 595

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci Maddesi, 582

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci Maddesi, 929

5216 Sayılı Kanunun 14’üncü Maddesi, 311

5216 Sayılı Kanunun 7’nci Maddesi, 583

5216 Sayılı Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanununun 4’üncü Maddesi, 581

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 262’nci Maddesi, 924

5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanununda Özellikle Kolluk Alanındaki İdarî İşlemlerin, 1447

5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanununun 257’nci Maddesi, 117

5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanununun 6’ncı Maddesi, 99

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 309’uncu Maddesi, 120

5271 Sayılı Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun “Kanun Yararına Bozma” Başlıklı 309’uncu Maddesi, 746

5272 Sayılı Belediye Kanunuyla, 536

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (m.15/3), Valiye, 516

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu “İdarî Yaptırımlar” Başlıklı  55’inci Madde, 1203

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunundaki İdarî Müeyyide Uygulama Usulü, 1203

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12’nci Maddesi, 912

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 14’üncü Maddesi, 906

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 27’nci Maddesi, 907

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31’inci Maddesi, 527

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 32’nci Maddesine G, 870, 876

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 4’üncü Maddesi, 510

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51’nci Maddes, 285

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 55’inci Maddesine Gö, 1199

5302 Sayılı Yeni İl Özel İdaresi Kanunu, 503, 505

5302 Sayılı Yeni İl Özel İdaresi Kanununun “Hizmetlerde Aksama” Başlıklı 40’ncı Maddesi, 296

5302 Sayılı Yeni İl Özel İdaresi Kanununun 15’inci Maddesi, 802

5302 Sayılı Yeni İl Özel İdaresi Kanununun 15’nci Madde, 288

5302 Sayılı Yeni İl Özel İdaresi Kanununun 27’nci Maddesinin Altıncı Fıkrasına, 286

5302 Sayılı Yeni İl Özel İdaresi Kanununun 6’ncı Maddesin, 511

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun “Emre Aykırı Davranış” Başlığı Altında 32’nci Maddesi, 1197

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci Maddesiy, 1198

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci Maddesi, 1202

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 18’inci Maddesiyle Düzenlenmiştir, 1199

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 18’inci Maddesi, 1199

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 23’üncü Maddesi, 1200

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci Maddesi, 118

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun, 1448

5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 18’inci Madde, 608

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 536

5393 Sayılı Belediye Kanunu, m.17, 548

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14’ünc, 544

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15’inci Maddesi, 548

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15’inci Maddesinin P Bendine Göre, 1060

5393 Sayılı Belediye Kanununun 16’ncı Maddesi, 548

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22’nci Maddesi, 907

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23’üncü Maddesi, 802

5393 Sayılı Belediye Kanununun 26’ncı Maddesi, 556

5393 Sayılı Belediye Kanununun 30’uncu Maddesi, 558

5393 Sayılı Belediye Kanununun 30’uncu Maddesi, 558

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33’üncü Maddesi, 560

5393 Sayılı Belediye Kanununun 35’nci Maddesine Göre Belediye Encümeni, 907

5393 Sayılı Belediye Kanununun 40’ncı Maddesi, 896

5393 Sayılı Belediye Kanununun 42’nci Maddesine Göre “Belediye Başkanı, G, 870, 876

5393 Sayılı Belediye Kanununun 42’nci Maddesi, 566

5393 Sayılı Belediye Kanununun 47’nci Maddesi, 568

5393 Sayılı Belediye Kanununun 57’nci Maddesi, 297

5393 Sayılı Belediye Kanunu- Genel Hüküm Niteliği, 577

5393 Sayılı Yeni Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi Usûlünü 23’üncü Maddesi, 552

5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 23’üncü Maddesinin Son Fıkrası, 1165

5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 55’inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasına G, 304

5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 55’inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasına, 571

5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 81’nci Maddesi,, 285

5393 Sayılı Yeni Belediye Kanununun 9’uncu Maddesi, 285

5428 Anayasa Değişikliği Kanunuyla, 572

5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun “Yetki Devri” Başlıklı 52’nci Mad, 872

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39’uncu Maddesi, 1011

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39’uncu Maddesinin B Bendi, 1012

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 72’nci Madd, 1253

5442 Sayılı Kanun, m.37, 447

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, m.2/Ç)., 808

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 57’nci Maddesi, 441

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 6’ncı Maddesi, 1011

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 60 ve 65’inci Maddesi, 453

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı Maddesi, 1196

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu Maddesi, 1435

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun, 441

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 214

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 7’nci Maddesi, 128

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 1’nci Maddesi, 203

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 38’inci Maddesi, 872

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 101’nci Maddesi, 93

5678 Sayılı Kanundan, 333

5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun, 78

584 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, 727

5917 Sayılı Gayrimenkule Tecavüzün Def'i Hakkında Kanun, 731

6 Ekim 1868 (18 Cumaziyelahir 1285) Tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesiyle, 534

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usûlü Hakkında Kanuna, 1194

6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler, 510

6360 Sayılı Kanun, 198

6360 Sayılı Kanun-Eleştiri, 539

6360 Sayılı Kanunla 27 İlde Köylerin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılması Anayasamıza Aykırıdır, 600

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 128’inci Maddesi, 987

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 103’üncü Maddesi,, 1050

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci Maddesinin E Bendi, 996

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci Maddesinin E Bendine Göre, 1010

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci Maddesinin E Bendi, 992

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 128’inci Maddesi, 915

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 130’uncu Maddesi, 915

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 130’uncu Maddesi, 978

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 140’ıncı, 1079

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 21. Maddesi, 980

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 21’inci Maddesi, 981

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı Maddesi, 1057

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76’ncı Maddesi, 1014

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76’ncı Maddesi, 999, 1015

657 Sayılı Kanunun 125/E-K. Maddesinden, 931

669 Sayılı Kanunla Kurulmuş, 64

6771 Sayılı Anayasa Değişikliği, 487, 549, 564

6785 Sayılı İmar Kanununun 50’nci Maddesi, 1107

7 Kasım 1864 Tarihli Vilâyet Nizamnâmesini, 524

7 Kasım 1864 Vilayet Nizamnamesi, 500

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre İlgilisine, 1201

765 Sayılı Eski Türk Ceza Kanunu Döneminde Böyle Bir Fiil, “Kendiliğinden Hakkını İhkak” Suçunu Oluştururdu [m.308-310, 779

765 Sayılı Eski Türk Ceza Kanununun 526’ncı Maddesi, 1196

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 526 Ncı Maddesine Diğer Kanunlarda Yapı, 1448

775 Sayılı Gecekondu Kanununda, 584

8 Ekim 1864 Tuna Vilayet Nizamnamesi, 500

832 Sayılı Sayıştay Kanunu, m.81, 412

963 Tarih ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 4’üncü Maddesi, 872

 

Askerî Yargıtay Kanunu, m.7, 908

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 28 Eylül 1977 Tarihinde 275’inci Toplantısında Kabul Ettiği (77) 31 Sayılı İdarî Makamların İşlemleri Karşısında Bireyin Korunması Kararı, 948, 955

Belediye Kanunu, m.23/1’de, 552

Belediye Kanunu, m.55/3, 304

Belediye Kanununun, 295

Belediye Memur ve Müstahdemleri Tüzüğünün 94’üncü Maddesi, 1013

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148’inci Maddesi, 746

Eski 1412 Sayılı CMUK, m.343’te, 120

Eski Belediye Kanununun 7’nci Maddesi, 396

Eski Belediye Kanununun 71’inci Maddesi, 397

Eski Belediye Kanununun 72’nci Maddesi, 397

Eski Belediye Kanununun 73’üncü Maddesi, 397

Eski Belediye Kanununun 74’üncü Maddesi, 398

Eski TCK 526’ncı Maddesi, 118

Eski Türk Ceza Kanununun 252’nci Maddesinin İkinci Fıkrası, 925

Eski Türk Ceza Kanununun 279’uncu Maddesi, 99

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.12/4), 926

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.16), 885

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.16/2), Şu, 875

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.18/1), 1224

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.18/2), 1239, 1243

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.18/3), 1238

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.18/5), 1216

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.18/5), 858

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.19), 1070

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.28), 916

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.28/4), 909

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.31/4), 943

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı, İdarî İşlemler İçin Gerekçe Zorunluluğunu Öngörmektedir. Bu Tasarının 32’nci Maddesi, 955

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı, Maddi Hataların Düzeltilmesi (m.35), 961

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.14/1), 892

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.28/5) Göre), 960

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.18/3), 1251

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.31), 942

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.31/4), 942

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.11), 799

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısına (m.14/1), 893

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısına (m.14/2), 891

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı, 963

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.18/3), 1263

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısı (m.16/4), 888

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısında Dinlenilme Hakkı, 981

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısında İdarenin İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Yükümlülüğü, 989

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısında İdari İşlem Yapma Yükümlülüğü ve Süresi (m.30), 916

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının “Çekilme ve Çekilmeye Davet” Başlıklı 15’nci Maddesi, 901

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 10’uncu Maddesi, 801

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 12’inci Maddesi, 913

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 12’nci Maddesinde “, 848

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 12’nci Maddesi, 847, 849

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 13’üncü Maddesi, 848

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 14’üncü Maddesi İlk Fıkrasında; Asıl, 892

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 14’üncü Maddesi, 894

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 16’ncı Maddesi, 865, 868, 877

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 16’ncı Maddesi, 876

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 3’üncü Maddesinin Ç Bendinde, 846

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 3’üncü Maddesi, 729, 745

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 31’inci Maddesi, 940

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 33’üncü Maddesi, 951

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 34’üncü Maddesi, 1170

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 34’üncü Maddesi, 1167

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 4’üncü Maddesi, 763

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının 4’üncü Maddesi, 806

Genel İdarî Usûl Kanun Tasarısının İdarî İşlemlerin Geri Alınmasına İlişkin Düzenlemesi (m.18/2-4), 1245

Harçlar Kanununun 67’nci Maddesi, 935

İdare-i Umumîye-i Vilayat Kanun-I Muvakkatinin, 503

İdarî Yargılama Usûlü Kanunu (m.7/2-A), 1168

İdarî Yargılama Usûlü Kanunu, m.7, 1239

İdarî Yargılama Usûlü Kanununa Eklenen Ek 2’nci Maddesi, 403

İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 11’inci Maddesi, 1231

İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 20’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasına, 1030

İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 28’inci Maddesi, 1053

İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 31’inci Maddesi, 119

İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 7’nci Maddesi, 1172

İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 7’nci Maddesinin 3’üncü Fıkrası, 1169

İdarî Yargılama Usûlü Kanununun 7’nci Maddesi, 1168

İl Özel İdaresi Kanununun 135’inci Maddesi, 395

İl Özel İdaresi Kanunu, m.25/1, 519

İl Özel İdaresi Kanunu, m.9, 513

İdari Yargılama Usûlü Kanunu, m.12, Uyarınca, 1269

İdari Yargılama Usûlü Kanunu, m.14/3-D, 1126

İdari Yargılama Usûlü Kanunu, m.2/1-A, 1146

Kamulaştırma Kanununun 30’uncu Maddesi Uyarınca Danıştayın Sahip Olduğu İdari Görev, 392

Kamulaştırma Kanununun 30’uncu Maddesi, 393

Köy Kanununun 33 ve 41’inci Maddesi, 452

Köy Kanununun 33’üncü Maddesi, 613

Köy Kanununun 34’üncü Maddesi, 610, 612

Medenî Kanunun 1’inci Maddesi, 77

Mülga İl Özel İdaresi Kanununun 127’nci Maddesi, 911

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 8’inci Maddesinin (A), 1010

Türk Ceza Kanunu, 299’uncu Maddesi, 120

Türk Ceza Kanunu, 258’nci Maddesi, 117

Türk Ceza Kanunu, 260’ncı Maddesi, 117

Türk Ceza Kanunu, 262’nci Maddesi, 117

Türk Ceza Kanunu, 264’üncü Maddesi, 924

Türk Ceza Kanunu, 235’inci Maddesi, 1447

Türk Ceza Kanunu, 91’inci Maddesi, 1448

Türk Ceza Kanunu, 117

Türk Ceza Kanunu, 12 ve 13’üncü Maddesi, 120

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 431

Yüksek Öğretim Kanunu, 813

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7/G Maddesi, 1047

233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, 893

Danıştay Kanunu, m.24/1-D, 1404

Danıştay Kanununun 24’üncü Maddesi, 403

Danıştay Kanununun 24’üncü Maddesi, 402

Danıştay Kanununun 32’nci Maddesi, 567

Danıştay Kanununun 42’nci Maddesi, 404

Devlet Memurları Kanununun 145’inci Maddesi, 1080

Eski 1412 Sayılı CMUK, m.343’te, 120

Eski Belediye Kanununun 7’nci Maddesi, 396

Eski Belediye Kanununun 71’inci Maddesi, 397

Eski Belediye Kanununun 72’nci Maddesi, 397

Eski Belediye Kanununun 73’üncü Maddesi, 397

Eski Belediye Kanununun 74’üncü Maddesi, 398

Eski TCK 526’ncı Maddesi, 118

Eski Türk Ceza Kanununun 252’nci Maddesinin İkinci Fıkrası, 925

Eski Türk Ceza Kanununun 279’uncu Maddesi, 99

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 330

12 Kasım 2012 Tarih ve 6360 Sayılı Kanun, 575

 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 363

10 Sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, 353

 

413 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1366

424 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1360, 1373

425 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1373

430 Sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği ve Olağanüstü Hâlin Devamı Süresince Alınacak İlâve Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 1363

514 Sayılı KHK'nin, 1152

536 Sayılı KHK, 1151

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, 205

396 Sayılı KHK Yürürlükten, 1151

396 Sayılı KHK, 1151

 

 

 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş Tarihi: 29 Nisan 2019

Editör: Kemal Gözler