TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

 

Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu'nun Makaleleri

 

1. Tekin Akıllıoğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'Erkan Eğmez - Kıbrıs' Kararı", www.idare.gen.tr/akillioglu-egmez.htm (9 Ağustos 2004). [Tam Metin]

2. Tekin Akıllıoğlu,"Yönetim Hukukumuz ve Geleceği", www.idare.gen.tr/akillioglu-yonetim.htm  (11 Ağustos 2004). [Tam Metin]

3. Tekin Akıllıoğlu,"İnsan Hakları ve Yönetim Hukuku: Avrupa Yönetim Hukukunun Oluşmasında Avrupa İnsan hakları Mahkemesi Kararlarının Rolü", www.idare.gen.tr/akillioglu-insan.htm (11 Ağustos 2004). [Tam Metin]

4. Tekin Akıllıoğlu,"İdari Usul ve Kişisel Verilerin Korunması", www.idare.gen.tr/akillioglu-idariusul.htm (11 Ağustos 2004). [Tam Metin]

5. Tekin Akıllıoğlu, "'Avrupa Sosyal Şartı' Üzerine Bazı Gözlemler", www.idare.gen.tr/akillioglu-sosyalsart.htm (13 Ağustos 2004). [Tam Metin]

6. Tekin Akıllıoğlu, "'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesin'ne Ek 4 Nolu Protokol 1. Maddeye Göre 'Borç İçin Hapis Yasağı'" , www.idare.gen.tr/akillioglu-borc.htm (17 Ağustos 2004). [Tam Metin]

 

 


Bu makaleler, www.idare.gen.tr ye Tekin Akıllıoğlu'nun izniyle Kemal Gözler tarafından konulmuştur.


 

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr