TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 

Benim Ramazan Çağlayan hakkında yazdığım iki eleştiri kitabımın internet versiyonlarının yayından kaldırılmasına Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesi, 24/01/2014 tarih ve 2014/52 D. İş sayılı kararıyla karar vermiştir. Bu karar, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 7/04/2014 tarih ve 2014/134 sayılı D. İş sayılı kararıyla KALDIRILMIŞTIR. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin bu kararı aşağıdadır.

 

 


Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş Tarihi: 20 Mayıs 2013

Editör: Kemal Gözler

kgozler[at]hotmail.com

Bu Sayfanın Konuluş Tarihi: 8 Mayıs 2014