TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]


Kemal Gözler, "Fransız Danıştayı Kararları", www.idare.gen.tr/conseildetat.htm. 20 Mayıs 2004.


 

Fransız Danıştayı(Conseil d'État) Kararları

 

Kemal Gözler

Türk idare hukuku başlangıcından bugüne büyük ölçüde Fransız idare hukukundan esinlenmiştir. O nedenle, Fransız Danıştayı (Conseil d'État) kararları da Türk idare hukukunda yaygın olarak kullanılır. Dolayısıyla Fransız Danıştayı kararlarının nerede yayınlandığını ve bu kararlara nasıl ulaşılacağının bilinmesi gerekir. Fransız Danıştayı kararları Recueil des décisions de Conseil d'État [1] isimli dergide yayımlanır. Dergi yılda beş fasikül olarak çıkar. Yıl itibarıyla sayfa numaraları ardışıktır. Kararlar kronolojik olarak sıralanır. Yani Ocak ayının başında verilen kararlar o yılın Recueil’ünün ilk sayfalarında Aralık ayının sonunda verilen kararlar o yılın Recueil’ünün son sayfalarında yer alır. Bu Dergi 1821 yılında Lebon  isimli bir kişi tarafından çıkarılmaya başlandığı için uygulamada buna kısaca kurucusunun adıyla “Lebon” veya “Recueil Lebon ” denir.

Fransız Danıştayı kararları davacının adıyla zikredilir: Pariset kararı, Cames kararı, Epoux Barbier kararı, Martin kararı, Abbé Olivier kararı, Thérond kararı, Casanova kararı, Cuitéas kararı, Monpeurt kararı, Dehaene kararı, Nicolo kararı gibi. Fransız Danıştayı kararlarına genellikle şu şekilde atıf yapılır:

CE 4 mars 1910, Thérond, Rec., p.193.

Bu atıf biçiminde “CE”, Conseil d'État’nın, yani Fransız Danıştayının kısaltmasıdır. “Thérond” kararın adıdır ve daima italikle verilir. Rec., ise Recueil des décisions de Conseil d'État’nın kısaltmasıdır. Kimi yazarlar, bunu sadece “R.”, kimileri “Rec.Lebon”, kimileri de “Rec.Leb.” şeklinde kısaltır. Kimileri ise bu dergiyi uzun ya da kısa bir şekilde anmadan kararın adından sonra doğrudan sayfa numarasını verir. Biz Recueil des décisions de Conseil d'État’nın baş harflerini kullanarak RDCE şeklinde kısaltılmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Fransa’da Recueil des décisions de Conseil d'État’nın kısaltılmasından sonra, Derginin sayısı veya yılı belirtilmez. Çünkü kararın tarihinden Recueil’ün yılı anlaşılır. Çünkü, Derginin sayısı hangi yıla ait ise, sadece o yılın kararları o Dergide bulunur. Türkiye’de derginin adından sonra cilt, sayı veya yıl belirtme adeti olduğu için, biz RDCE kısaltmasından sonra bu derginin yılını da belirtiyoruz. Dolayısıyla biz yukarıdaki gibi bir karara şu şekilde atıf yapıyoruz:

Conseil d'État, 4 Mart 1910, Thérond, RDCE, 1910, s.193.

Fransız Danıştayı kararlarına internet üzerinden de ulaşmak mümkündür. Bu kararlara Fransız Danıştayının web sitesinden (www.conseil-etat.fr) Tam olarak: (http://www.conseil-etat.fr/ce-data/index2.html) ulaşılabilir.

Ayrıca Fransa’da çok bilinen bir karar derlemesi ve incelemesi vardır. Fransız Danıştayı kararlarına ulaşmak ve bu kararları anlamak için en basit ve güvenilir kaynak şudur:

Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolve ve Bruno Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, Onüçüncü Baskı, 2001 (Elinizde tuttuğunuz bu kitapta söz konusu kaynak “Long et al ., op. cit.,” şeklinde kısaltılmıştır).

Fransız mevzuatına http://www.legifrance.gouv.frve http://www.journal-officiel.gouv.fr adreslerinden ulaşmak mümkündür.


 

[1].   Tam adı: Recueil des décisions de Conseil d'État et du Tribunal des conflits et des arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs, publié sous le haut patronage du Conseil d'État, Paris, Sirey. 


 

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr