TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]


TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİNDE YAYINLANAN YAZILARIN COPYRİGHTI VE FİKİRVE SANAT ESERLERİ HUKUKU BAKIMINDAN SORUMLULUĞU 

 

Kemal Gözler

 

Türk İdare Hukuku Sitesinin ana sayfasının copyright'ı ve fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından sorumluluğu Kemal Gözler'e aittir. Ana sayfa dışındaki bütün sayfaların copyrigt'ı ve o sayfanın fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından sorumluluğu o sayfayı hazırlayan kişiye ait olacaktır. Sitenin içinde her bir sayfada copyright sahibi ve fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından sorumlu (c) simgesinden sonra belirtilir. Sahibi veya sorumlusu belirtilmemiş sayfaların hukuki ve cezai sorumluluğunu Kemal Gözler üstlenir. Siteye konulacak eserlerin yayın hakları daha önce devredilmiş ise, eser sahiplerinin bunların yayın haklarını devrettikleri yayıncıdan yazılı izin almaları gerekir.

FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU BAKIMINDAN YAZILARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: Türk idare Hukuku Sitesinden yazı yazacak kişilerin başka kişilerin yazılarından iktibas (alıntı) yaparken 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uymaları gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5). UYARI: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır. Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

 

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr