TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

 

TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİNDEN YAPILACAK ALINTILARDA (İKTİBASLARDA)
UYULMASI GEREKEN KOŞULLAR

 

Kemal Gözler

 

 

(c) Kemal Gözler. 2001-2004. TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİne  ve sitenin içindeki herhangi bir sayfaya izin almadan link verilebilir. Ancak, TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİnin ana sayfası ve sitenin içindeki herhangi bir sayfa, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine konulamaz. İzin için webmaster@idare.gen.tr  adreslerine başvurunuz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir fikir ve sanat eserini herhangi bir yöntemle çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis cezası veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

TÜRK İdare HUKUKU SİTESİnden ve sitenin içindeki herhangi bir sayfadan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır:

(1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1).

(2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3).

(3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir].

(4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5).

(5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 3.3.2004 tarih ve 5101 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 2 (iki) yıldan 4 (dört) yıla kadar hapis veya 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

 

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİne şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Ana Sayfa İçin:

Kemal Gözler, "Türk İdare Hukuku Sitesi", www.idare.gen.tr (erişim tarihi).

 

Diğer Sayfalar İçin:

Yazarın Adı Soyadı, "Sayfanın Başlığı", www.idare.gen.tr/dosyaadı.htm (erişim tarihi).

ÖRNEK: Kemal Gözler, "Kaynak Tarama ve Temin Etme", www.idare.gen.tr/kaynaktarama.htm (erişim tarihi).

 

Bu Sitede Olup Daha Önce Kağıt Üzerinde Yayınlanmış Kitaplar İçin:

Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Başlığı, Yayın Yeri, Yayınevi, Baskı Sayısı, Yayın Yılı, s... (www.idare.gen.tr/dosyaadı.htm ; erişim tarihi).

ÖRNEK: Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003, s.21-38 (www.idare.gen.tr/idarekavrami.htm; erişim tarihi)

 

Bu Sitede Olup Daha Önce Kağıt Üzerinde Yayınlanmış Makaleler İçin:

Yazarın Adı Soyadı, "Makalenin Başlığı", Derginin Adı, Cilt ..., Sayı ..., Yıl ..., s.... ( www.idare.gen.tr/dosyaadı.htm; erişim tarihi)

ÖRNEK: Kemal Gözler, "Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlangıcı Konusunda Üçüncü Bir İhtimal", Ankara Barosu Dergisi, 1998, Sayı 3, s.27-32. (www.idare.gen.tr/sure.htm;  erişim tarihi).

 

 

 

 


(c) Kemal Gözler. 2004