TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]

 

Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003'ten alınmıştır.

 

 

Bölüm 14
İdaRenİn Yargı dışı Yollardan denetİmİ

 

Kemal Gözler

 

Plan:

I. Siyasî Denetim: İdarenin TBMM Tarafından Denetlenmesi.............................................. 295

II. İdarî Denetim: İdarenin İdare Tarafından Denetlenmesi..................................................... 297

A. İsti’taf Yoluyla Denetim............................................................................................... 297

B. Hiyerarşik Denetim....................................................................................................... 297

C. Vesayet Denetimi.......................................................................................................... 298

- Denetleme Kurulları........................................................................................................ 299

1. Devlet Denetleme Kurulu......................................................................................... 299

2. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu................................................................... 299

3. Başbakanlık Teftiş Kurulu....................................................................................... 299

4. Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Teftiş Kurulları.............................................................. 300

III. Bağımsız Bir Kamu Denetçisi (Ombudsman) Tarafından Denetim.................................. 300

 

 

 

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

 

 

Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2005,  XVI+354 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]