TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 

 


Kemal Gözler, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, s.37-82 ( www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.pdf ).


 

 

6360 SAYILI KANUN HAKKINDA ELEŞTİRİLER
Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyük Şehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun Mudur?
 

 

 

Kemal Gözler *

 

ÖZET: 12 Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun, yirmi dokuz ilde, bir yandan il özel idarelerini ve köyleri kaldırmakta, diğer yandan da bu illerdeki ilçe belediyelerini büyük şehir ilçe belediyesi hâline dönüştürmektedir. İl özel idareleri ve köylerin anayasal temeli vardır (Anayasa, m.127/1). Anayasa değişikliği yapılmadan il özel idareleri ve köylerin kanunla kaldırılması Anayasamıza aykırı olur. İlçe belediyelerinin büyük şehir ilçe belediyesi hâline dönüştürülmesi de Anayasamıza aykırıdır. Çünkü Anayasamız (m.127/3), “özel yönetim biçimleri”nin kurulmasına “büyük iller” için değil, ancak “büyük yerleşim merkezleri” için izin vermiştir. Birbirinden 80-90 kilometre uzakta olan yerleşim yerlerinin Anayasa, m.127/3 anlamında “yerleşim merkezi” oluşturdukları söylenemez. Anayasamız (m.127/3), mahallî idareler için il özel idaresi, belediye ve köyden oluşan bir çerçeve öngörmüştür. Bu çerçevenin dışına taşan bir mahallî idare reformu yapılmak isteniyorsa, öncelikle Anayasa değişikliği yapılmalıdır.

 

Makaleyi PDF formatında okumak için izleyen linki tıklayınız: [PDF]

(Makaleyi Word formatında okumak için izleyen linki tıklayınız: [MS Word]) 

 

 


Kemal Gözler, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, s.37-82 ( www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.pdf ).


 

Konulma Tarihi: 8 Ocak 2013

Son Değişiklik: 2 Ağustos 2013

Editör: Kemal Gözler

Email: kgozler[at]hotmail.com

Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.htm

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr