TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

www.idare.gen.tr  

 

 

 

Dr. Mustafa Yaşar Demircioğlu’nun Yayınları

 

I. MAKALELER

1.   Mustafa Yaşar Demircioğlu, “Düzenleyici İşlemin Konusunun Gayrimeşru Olması (Vakıf Üniversiteleri ile İlgili YÖK Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım)”, Türkiye Barolar birliği Dergisi, 2016, Sayı 126, s.167-210. [http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2016-126-1601]

1.   Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU, “Üniversitelerde 2014 Yılından Önce İşlenen İntihal Suçları ile İlgili Disiplin Soruşturması ve Cezalandırma Sistemi”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 72, S. 2014/4, s. 327-362. [http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-4/9.pdf]  

2.   Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU, “İhale Yolsuzluklarında Yeni Trend; Açık İhale Usulünün Terki, Pazarlık Yolu İle İhale Usulünün Keşfi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım-Aralık 2014, S. 115, s. 125-180. [http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-115-1427]

3.   Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU, “Kamu İhale Hukukunda Benzer İş Kavramı ve İş Deneyim Belgeleri”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2014/2, s. 155-209. [http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-2/7.pdf]

 4.  Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU, “Rekabet Kurumu Tarafından Yürütülen Soruşturmalarda Teşebbüsler Arası Elektronik Yazışmaların Delil Değeri”, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Mart 2014, Sayı 88, s. 27-79. [https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/dergiler/dosya/63/Dergi_88.pdf]

5.   Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU,  "İdari Yargı Kararları Çerçevesinde Bilimsel Yayın Etiği Soruşturmaları", Ankara Barosu Dergisi, Y. 72, S. 2014/ 1, s. 145-217. [http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-1/5.pdf]

6.   Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU, "Doçentlik Sınavında İdari Süreç", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 2013, Kasım-Aralık, S. 109, s. 141-176. [http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-109-1325]

7.   Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU/Abdullah UZ, “Üniversitelerarası Kurul Üzerine Anayasa ve İdare Hukuku Perspektifinden Bazı Hukuki Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 62 Sayı 1 (Yıl 2013) [http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1789/18873.pdf]

8. Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU, “Yükseköğretim Kurulunun Öğretim Üyeleri Hakkında İstihbarat Toplama Yetkisi Var mıdır?”, Erciyes Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı 1, 2013, s.425 vd. [Makalenin İlk İki Sayfası][Derginin Seçkin Yayınevindeki linki: http://www.seckin.com.tr/kitap/n/443782455/title/erciyes-universitesi-hukuk-fakultesi-dergisi-cilt-8-sayi-1-akin-unal.html]

9.   Mustafa ERKAN/Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU, “Türkiye’ye Verilen Derecelendirme Notlarının Doğrudan Yabancı Yatırım Girişine Etkisinin Yıllar İtibariyle İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Ocak-Mayıs 2011, Sayı 1 [https://www.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/m_erkan_tam_2-1.pdf]

10. Mustafa ERKAN/Mustafa Yaşar DEMİRCİOĞLU,  Ülke Derecelendirmesinin Ekonomik Kamu Düzeni Üzerindeki Etkisi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010, Cilt I, Sayı 1, [https://www.inonu.edu.tr/uploads/old/21/255/merkan-cilt-1-sayi-1-2010.pdf]

 

II. E-MAKALELER (KISA MAKALELER, NOTLAR, GÖZLEMLER, vb.) (Bunlar kağıt dergilerde yayınlanmamışlardır; sadece idare.gen.tr de online olarak yayınlanmaktadırlar.)

1. Mustafa Yaşar Demircioğlu, "Tez Danışmanlığı, Tez İzleme Komite Üyeliği, Jüri Üyeliği ee Hakemlik Görevlerinin Doğuracağı Hukuki Sorumluluklar", www.idare.gen.tr/demircioglu-tez-danismanligi.htm (Yayın Tarihi: 13 Şubat 2016).

2. Mustafa Yaşar Demircioğlu, "Aynı Yayınla Birden Fazla Kişinin Farklı Unvanlar Elde Etmesi Sorunu", www.idare.gen.tr/demircioglu-ayni-yayin.htm   (Yayın Tarihi: 21 Şubat 2016).

 

 

 


Yukarıda I. 8 nolu makalenin ilk iki sayfası idare.gen.tr'ye Seçkin Yayınevinin yazarına verdiği izin ile konulmuştur. (İzin: 10.2.2016 tarihli Seçkin Yayınevinden M. Y. Demircioğlu'na gönderilen email). Diğer makalelerin online tam metinleri ilgili dergilerin web sitelerinde bulunmaktadır. Burada onlara sadece link verilmiştir.


 

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr 
Editör: Kemal Gözler
E-Mail: kgozler[at]hotmail.com
Konuluş Tarihi: 12 Şubat 2016

Son Değişiklik: 21 Şubat 2016