TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

www.idare.gen.tr

 


Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, İkinci Baskı, 2009, II Cilt, 3168 s.


 

 


      

 

 

Bu kitap (2 Cilt, toplam 3168 sayfa, -içindekiler, bibliyografya ve dizin dahil-), idare hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı Türkçe eserdir. Bu kitap lisans öğrencilerine yönelik bir “ders kitabı” değildir. Bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine, öğretim üyelerine, uygulayıcılara, hâkim ve savcılara, avukatlara, kamu yönetici ve deneticilerine yönelik, Fransızların “traité” dedikleri türden bir “inceleme kitabı”dır.

İdare hukukunun bütün konuları iki cilt ve 20 bölüm halinde 3000 küsur sayfa boyunca ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. Her konuda doktrinde ileri sürülmüş görüşlerin ve yargı içtihatlarının detaylı açıklaması ve eleştirisi yapılmıştır.

Bu kitapta, 86 adet Anayasa Mahkemesi kararı, 829 adet Danıştay kararı, 120 adet Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kararı, 50 adet Yargıtay kararı, 100 adet Uyuşmazlık Mahkemesi kararı, 24 adet idare mahkemesi kararı zikredilmiştir. Keza bu kitapta, 1237 adet Fransız Danıştayı (Conseil d'État) kararı, 79 adet Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal des conflits) kararı, 25 adet Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) kararı, 34 adet idare mahkemesi ve idare istinaf mahkemesi (Tribunal administratif ve Cour administrative d’appel) kararı ve 25 adet Fransız Yargıtayı (Cour de cassation) kararına atıfta bulunulmuştur. Ayrıca kitapta 300’den fazla Türk mevzuatından, 70’ten fazla da Fransız mevzuatından kanun vs. zikredilmiştir.

Kitap, Türk idare hukuku doktrininde birçok yerleşik kanıyı yıkmakta, doktrindeki genel kabul görmüş görüşlerin ve Türk Danıştayının birçok kararının nasıl yanlış olduğunu göstermektedir.

Kitapta her bölümün başına bir “bibliyografya”, bölümün sonuna da bir “ek bibliyografya” konulmuş; burada o bölümle ilgili yerli ve yabancı kaynaklar sıralanmıştır. Ayrıca kitabın sonunda 1248 kaynağın bulunduğu bir “genel bibliyografya” yer almaktadır. Kitapta her alıntının dipnotuyla kaynağı gösterilmiştir. Kitapta toplam 9200’den fazla dipnot vardır. Birinci cilt 68 sayfalık, ikinci cilt 81 sayfalık geniş ve kullanışlı dizinlerle tamamlanmıştır. Kavram ve isim dizinlerinde toplam 6023 adet girdi vardır. Ayrıca mahkeme kararları dizinlerinde toplam 2582 adet mahkeme kararı vardır. Bu dizinler sayesinde aranılan kav-ram, isim, kanun, madde veya mahkeme kararı kolayca bulunabilecektir.

Nihayet kitabın sonuna bu kitapta geçen Türkçe idare hukuku terimlerinin Fransızca asıllarını gösteren bir “Türkçe-Fransızca İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” ve kitapta kullanılan Fransızca terimlerin Türkçe karşılıklarını gösteren “Fransızca-Türkçe İdare Hukuku Terimleri Sözlüğü” eklenmiştir. Bu sözlüklerin her birinde 1800 küsur sözlük maddesi vardır.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

CİLT I

İdare Hukukunun Kaynakları

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU 

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

    Bölüm 3.- İdarî Teşkilâtın Temel İlkeleri

Bölüm 4.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi)

Bölüm 5.- Mahallî İdareler

Bölüm 6.- Kamu Kurumları

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 7.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 8.- Bireysel İdarî İşlemlerin Türleri

Bölüm 9.- İdarî İşlemlerin Unsurları

Bölüm 10.- İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri

Bölüm 11.- İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi

Bölüm 12.- İdarî İşlemlerin İcrası

Bölüm 13.- İdarî İşlemlerin Sona Ermesi

Bölüm 14.- Düzenleyici İşlemler

CİLT II

Bölüm 15.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 16.- Kamu Hizmeti

Bölüm 17.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN ARAÇLARI

Bölüm 18.- Kamu Görevlileri

Bölüm 19.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 20.- İdarenin Sorumluluğu

 

Bu kitabın 1. baskısı hakkında yazılmış bir eleştiri/tanıtım yazısı için bkz.: Müslüm Akıncı, "Gözler İdare Hukuku", Güncel Hukuk, Sayı 4, Nisan 2004, s.61. [JPG] [PDF]

 

Cilt I

İÇİNDEKİLER (Cilt I)

İdare Hukukunun Kaynakları

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU 

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

 

GENEL BİBLİYOGRAFYA

 

DİZİNLER
I. Kavram ve İsim Dizini (Cilt I)
II. Özdeyişler Dizini (Cilt I)
III. Mevzuat Dizini (Cilt I)
IV. İçtihat Dizini (Cilt I)
     A. Türk İçtihatları Dizini (Cilt I)
     B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt I)

 

Cilt II

İÇİNDEKİLER (Cilt II)

DİZİNLER
I. Kavram ve İsim Dizini (Cilt II)
II. Özdeyişler Dizini (Cilt II)
III. Mevzuat Dizini (Cilt II)
IV. İçtihat Dizini (Cilt II)
     A. Türk İçtihatları Dizini (Cilt II)
     B. Fransız İçtihatları Dizini (Cilt II)

 

TÜRKÇE-FRANSIZCA İDARE HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

FRANSIZCA-TÜRKÇE İDARE HUKUKU TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Latince-Türkçe, Türkçe Latince Terimler Sözlüğü

 


Kitaptan örnek olarak ilk iki bölümü okumak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

    İdare Hukukunun Bilgi Kaynakları

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku


 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Sayfa Sayısı: 3168

    Birinci Cilt: 48+1424=1472.

    İkinci  Cilt: 64+1632=1696.

Boyutlar:

    Sayfa:16,5 x 24,5 cm

    Cilt: 17 x 24,8 cm

Kalınlık:

    Birinci Cilt: 8,5 cm

    İkinci Cilt: 9,5 cm.

Ağırlık: 6,8 kg

Cilt: İplik Dikişli, Üstü Gümüş Yaldız Baskılı Siyah Bez Cilt. Bez Cilt Ayrıca Kuşe Kağıt Şömiz Kaplıdır.

Ambalaj: İki cilt, 20 x 25,5 x 18cm boyutlarında özel bir kutu içinde sunulmaktadır.

Yazı Tipi: Times New Roman; Punto: Metin: 11; Girintiler: 10, Dipnotlar: 9.

Kağıt: 1. Hamur (80 gr Mopak)

 


ISBN : Takım:975-7338-87-7     Barkod : 9789757338871
        1.Cilt : 975-7338-88-5     Barkod : 9789757338888
        2.Cilt : 975-7338-89-3     Barkod : 9789757338895


Yayınevi:
Ekin Basım Yayın Dağıtım, Burç Pasajı no 27,
Altıparmak, Osmangazi - BURSA.
Tel: 0224-220 16 72; 223 04 37; Fax: 0224-223 41 12

http://www.ekinyayinevi.com/product.php?ID=137
 


 

Fiyat:

Perakende Satış Fiyatı: 150 TL

Ekin Yayınevinden Doğrudan Sipariş Fiyatı: 120 TL

 (İki ve daha fazla siparişlerde fiyat 110 TL'dir)

Kargo ücreti yayınevine aittir.

 

Ekin yayınevinden siparişlerinizi 0224-220 16 72 ve 223 04 37 nolu telefonlara telefon ederek veya 0224-223 41 12 nolu faksa faks çekerek veya info@ekinyayinevi.com adresine email göndererek yapabilirsiniz.

 

Ödemelerinizi http://www.ekinyayinevi.com/form.php?l=1

adresinde yer alan banka hesap veya posta çeki hesap numaralarına yapabileceğiniz gibi, kargo tesliminde kargo görevlisine de yapabilirsiniz.

 


Online Alış

Kitabı çeşitli online alışveriş sitelerinden de satın alabilirsiniz. Örneğin:

http://www.turhankitabevi.com.tr/urun_ayrinti.php?id=38474

http://www.hukukmarket.com/

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=122098

 


 

Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş: 23 Ocak 2010

Son Güncelleme: 11 Ağustos 2010