TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ  [www.idare.gen.tr]


Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt I'den alınmıştır.

 

Bölüm 12
İ
darî kararların İcrası

 

 

Kemal gözler

I. İdarî Kararın Muhatapları Tarafından Kendiliğinden İcrası: Gönüllü İcra........................... 944

A. İdarî Müeyyideler......................................................................................................... 944

B. Cezaî Müeyyideler....................................................................................................... 945

İdarî-Cezaî Müeyyide Karşılaştırması......................................................................... 946

II. İdarî Kararların Adlî Makamlar Tarafından İcrası: Adlî İcra.............................................. 946

III. İdarî Kararların İdare Tarafından İcrası: Re'sen İcra.......................................................... 947

A. Cebir Kullanmaksızın Re'sen İcra................................................................................. 948

1. İcrası Tamamıyla İdareye Bağlı Olan Kararların Re'sen İcrası................................. 948

2. Sadece Hak Yaratan Kararların Re'sen İcrası............................................................ 949

B. Cebir Kullanarak Re'sen İcra (Cebrî İcra)...................................................................... 949

1. Kural: İdarenin Cebrî İcra Yetkisi Yoktur................................................................ 950

2. İstisna: Acil ve Olağanüstü Durumlar...................................................................... 951

Hukuka Aykırı Re'sen İcranın Müeyyidesi................................................................. 952

EK: İdarî Kararların “Kesin Karar Gücü (Autorité de chose décidée)”................................... 953

 

 

Açıklama için şu kitaplara bakınız:

Kemal Gözler, İdare Hukuku,
Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları,
2003,  2 Cilt (2834 sayfa)
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukuku
Dersleri,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2002,  XVI+672 s.
[Tanıtım ve Bazı Bölümler]
Kemal Gözler, İdare Hukukuna
Giriş,
Bursa, Ekin Kitabevi
Yayınları, 2002,  XVI+304 s.
 [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 

Bu sayfa:  www.idare.gen.tr/icra.htm. 20.5.2004.


Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler@hotmail.com

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr