TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 

Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2002.

( 23. Baskı, Ağustos 2017, 16,5 x 23,5 cm, XVI+392 s.)

(Arka kapağı görmek için burasını tıklayınız)


Kitabın 23. baskısı, 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir.


 

Bu kitabın iç kapaklarını, önsözünü, içindekiler kısmını ve
örnek olarak ilk iki bölümünü PDF formatında görmek için burasını tıklayınız.


ÖNSÖZ (15. Baskı)

  

İdare hukuku alanında dört ayrı kitabımız bulunmaktadır: Birincisi 3168 sayfalık İdare Hukuku, ikincisi 864 sayfalık İdare Hukuku Dersleri, üçüncüsü elinizde tuttuğunuz 392 sayfalık İdare Hukukuna Giriş ve nihayet dördüncüsü küçük boy 264 sayfalık Kısa İdare Hukuku başlıklı kitaplarımızdır. İkinci kitap birincisinin, üçüncü kitap ikincisinin, dördüncü kitap üçüncüsünün özetidir.

İdare Hukuku başlıklı kitap yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve bu alanın uzmanlarına, İdare Hukuku Dersleri başlıklı kitap bu dersi iki dönem boyunca alan lisans öğrencilerine, İdare Hukukuna Giriş başlıklı kitap bu dersi tek dönemde alan lisans öğrencilerine ve nihayet Kısa İdare Hukuku başlıklı kitap ön lisans öğrencilerine ve diğer kitapları fazla “kalın” bulan lisans öğrencilerine yöneliktir.

Bu dört kitabın başlıkları birbirine benzemektedir. O nedenle bu kitaplardan söz edilirken, başlıklarında geçen “Dersleri”, “Giriş” ve “Kısa” gibi kelimelerin belirtilmesi ihmal edilmemelidir.

Yazarların ve keza yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin çalışmalarında bu “Giriş” kitabına değil, yukarıda bahsettiğimiz iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımızı kullanmaları tavsiye olunur. Zira diğer üç kitapta pek çok noktada, pedagojik nedenlerle veya yer yokluğundan kendi görüşümüz değil, doktrindeki hâkim görüş verilmiştir. Keza bu kitaplarda konuların teknik ayrıntılarına girilmemiş, doktrindeki görüşler üzerinde durulmamış ve yargı içtihatları derinlemesine incelenmemiş ve eleştirilmemiştir.

İdare Hukukuna Giriş başlıklı bu kitabın güncelleştirilmiş yeni baskılarını hazırlama işini, ondördüncü baskısından itibaren, meslektaşımız Gürsel Kaplan üstlenmiştir.

İdare Hukukuna Giriş başlıklı bu kitabın ilk dokuz baskısı 16,5x 23,5 cm, onuncu ilâ ondördüncü baskıları ise 13,5 x 19,5 cm boyutlarında çıkarılmıştır. Sayfa boyutu küçülmesi nedeniyle sayfa sayısı 352’den 520’ye çıkmıştır. Bu yeni haliyle kitap, sayfa boyutu küçük de olsa, sayfa sayısı olarak fazla kalın bulunmaya başlandı. Bu yeni durum pek çok okuyucu tarafından beğenilmedi.

Neticede Kasım 2011’de 13,5 x 19,5 cm boyutlarında “öğrenci dostu” formatında 264 sayfalık Kısa İdare Hukuku başlıklı kitabı yayınladıktan sonra, İdare Hukukuna Giriş başlıklı bu kitabın 13,5 x 19,5 cm boyutlarında kalmasını gerektirecek bir sebep kalmadı. Bu nedenle biz de, İdare Hukukuna Giriş kitabını eski boyutlarına, yani 16,5x 23,5 cm boyutlarına geri döndürdük. Bu şekilde 520 sayfa olan kitap, 392 sayfaya inmiş oldu.

Burada özellikle belirtmek isteriz ki, kitabın boyutu değişmiş olsa da, kitabın içeriği bakımından ondördüncü baskı ile onbeşinci baskı arasında bazı küçük güncelleştirmeler ve düzeltmeler dışında bir fark yoktur. KG.

 


Boyut: 16,5 x23,5 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+392 sayfa.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Kapak: Karton

 

 


Yayınevi

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com        

 


 

Satın Alma:

Ekin Yayınevi İnternet Şubesinden Satın Alma:

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

 


 

 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Aynı Kitabın ilk baskısının tanıtımı için konuluş tarihi: Nisan 2004

Konuluş Tarihi: 25 Ekim 2009

Son değişiklik: 13 Eylül 2017

Editör: Kemal Gözler