TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

Kemal Gözler,
Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler,
Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013
(XVI+712 s.)


DİKKAT: Anayasa Mahkemesi, 10 Aralık 2019 tarih ve 2015/5612 sayılı Kemal Gözler (2) kararı ile bu internet sayfasına ve bu sayfada linkleri bulunan kitaba erişimin engellenmesine dair Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Ocak 2015 tarih ve 2015/36 D. İş sayılı kararı hakkında ihlal kararı vermiş ve neticede bu sayfa ve söz konusu kitaba erişim 12 Haziran 2020 tarihinde açılmıştır.


(Daha Büyük Ön Kapak)

(Arka Kapak)

 

 

ARKA KAPAK YAZISI

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan’ın İdarî Yargılama Hukuku (Ankara, Seçkin, 2011, 696 s.) isimli kitabında, benim İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 2003, 2 Cilt, 2800 s.) isimli kitabımdan yapılmış usûlsüz alıntılar bulunduğu göstermek amacıyla yazılmış bir eleştiri kitabıdır.

Ramazan Çağlayan, burada eleştirdiğim İdarî Yargılama Hukuku isimli kitabının Şubat 2012’de ikinci baskısını yaptı ve yetersiz de olsa bazı atıf eksikliklerini tamamlamaya çalıştı. Ne var ki, Ramazan Çağlayan kitabının ikinci baskısını yaptıktan 11 ay sonra, Ocak 2013’te kitabının üçüncü baskısını yayınladı ve kitabının ikinci baskısında bana yaptığı 550 küsur atıfı, üçüncü baskıdan bir çırpıda çıkardı ve kitabın bibliyografyasından adımı da sildi.

Bu eleştiri kitabını yazmak, benim Kasım 2011’den Mayıs 2013’e kadar, tam bir buçuk yılımı aldı. Ramazan Çağlayan’ın bu kitabı yüzünden sadece benim İdare Hukuku isimli kitabım usûlsüz alıntılara kurban gitmedi; bir buçuk yılım da heba oldu.

Belki bu eleştiri kitabını yazmak yerine usûlsüz alıntıları görmezden gelmem, kendi işime bakmam, yarıda kalmış kitaplarımı tamamlamam en iyisi olacaktı. Bir buçuk yılım kaybolmayacak, sinirlerim gerilmeyecek ve dahası yeni kitaplarım olacaktı. Ama ben bunu yapamadım. Göz göre göre susmayı içime sindiremedim.

Belki bu kitap, bana ve Ramazan Çağlayan’a vereceği zararın yanında, bir hayra da vesile olur. Türk hukuk literatüründe herkesçe bilinen, ama açıkça dile getirilmeyen usûlsüz alıntı sorununun tartışılmasına neden olur. Böylece bu kitap, bir kişisel hesaplaşma kitabı olmaktan çıkıp, belki hukukta bilimsel araş-tırma ve yayın etiği konusunda bir örnek olay incelemesi kitabı hâline gelir.  K.G.


 

Kitabın "Giriş" kısmını HTML formatında okumak için burasını tıklayınız.

 

Kitabın "İç kapaklar", "İçindekiler", "Giriş", Bölüm 1, Bölüm 3, Bölüm 4 , Bölüm 6'yı PDF formatında okumak için için burasını tıklayınız.
 

KİTABIN TAMAMINI PDF FORMATINDA OKUMAK İÇİN BURASINI TIKLAYINIZ

 

 


KİTABIN BÖLÜMLERİ

Giriş

Bölüm 1.- Alıntı ve Alıntı Şartları

Bölüm 2.- Usûlsüz Alıntı Örnekleri

Bölüm 3.- Usûlsüz Alıntı Tipleri ve Teknikleri

Bölüm 4.- Ramazan Çağlayan’ın Kitabının İkinci Baskısı Hakkında Eleştiriler

Bölüm 5.- Ramazan Çağlayan’ın İdarenin Kusursuz Sorumluluğu İsimli Kitabı Hakkında Gözlemler

Bölüm 6.- Ramazan Çağlayan’ın Muhtemel Savunmaları ve Bunlara Karşı Cevaplarım


 

Boyut: 16,5 x23,5 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+712 sayfa.

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Cilt: Tutkal

Kapak: Karton


 


 

ISBN: 978-605-63826-1-1
(c) 2013. Kemal Gözler. Her hakkı mahfuzdur.

 

 

Birinci Baskı: Mayıs 2013

Dizgi ve Sayfa Düzeni: Kemal Gözler

Kapak: Kemal Gözler

Eleştirileriniz İçin: kgozler[at]hotmail.com

 

 

Baskı:

Star Ajans Ltd. Şti. 634. Sokak, Nilüfer Ticaret Merkezi, Ayaz Plaza no 24,
Nilüfer - BURSA             Tel: 0224 249 23 20              Sertifika No: 15366

 

 

Yayınevi:

Yayınevi yoktur. Kitap yazarın kendi yayınıdır.

(Kemal Gözler, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Gemlik - Bursa)

 

 

Açık Erişim:
www.idare.gen.tr/caglayan-elestiri.htm

 

 

Dağıtım:
Bu kitabın genel dağıtımı yapılmayacaktır. Kitap parayla satılamaz.
Bu kitap, ücretsiz olarak, hukuk fakültesi kütüphanelerine, hukuk fakültelerinin kamu hukuku bölümlerinde çalışan ve adresini bulabildiğimiz öğretim üyelerine gönderilecektir. Kitap ayrıca bölümü ne olursa olsun, kitaba ilgi göstereceğini tahmin ettiğimiz öğretim üyelerine gönderilmeye çalışılacaktır.
Kitapla ilgilenen herkes kgozler[at]hotmail.com adresine e-posta göndererek kitabın kağıt nüshasını isteyebilir. Baskısı tükeninceye kadar, kitap isteyenlere ücretsiz olarak gönderilecektir.

 

(Baskısı Temmuz 2013 itibarıyla tükenmiştir. Kağıt nüsha istemeyeniz. Yukarıdaki linkten PDF versiyonuna ulaşabilirsiniz). 

 

Kitap ayrıca Google Books’a konulacaktır
(isbn: 9786056382611 ile arama yapılabilir).
 

  

Bu Kitabın Zikrediliş Usûlü:

Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan'ın İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013.

  

Kütüphane Tasnif:

(LoC) KKX2720.G69 2013     (Dewey) 342.06 GÖZ 2013

  

Yazarın Özgeçmişi ve Yayın Listesi:

www.anayasa.gen.tr/gozler.htm 

 


Ramazan Çağlayan'ın diğer kitabı hakkında yazdığımız eleştiri kitabı (Kemal Gözler, Ramazan Çağlayan’ın İdare Hukuku ve İdarî Yargılama Hukuku İsimli Kitabı Hakkında Eleştiriler, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013) için burasını tıklayınız.

 


 

RAMAZAN ÇAĞLAYAN'IN BU KİTABIN İNTERNET VERSİYONUNUN YAYINDAN KALDIRILMASI KONUSUNDA TEŞEBBÜSLERİ VE BUNLARIN SONUÇLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

 

 

1. Ramazan Çağlayan, 19 Haziran 2013 tarihinde, bu kitabın yayından kaldırılması için Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesinden talep etmiş, ancak Kırıkkale 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Ramazan Çağlayan'ın  bu talebini 28 Haziran 2013 tarih ve 2013/318 sayılı D.İş kararı ile

“söz konusu yayının, içerik bölümlemesi itibarı ile örnekleme esasına göre yazılmış bir eleştiri kitabı niteliğinde bulunduğu, … bir yazarın bir başka yazarın kendi kitabından usûlsüz alıntı yaptığı iddiası temelinde yazdığı bir yayının, … eleştiri amaçlı bilimsel bir çalışma olarak kabulünün gerekli olduğu, bu durumun kitabın içeriğinin doğru ya da yanlış olmasından bağımsız olarak, bilimsel çalışma ve yayın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği”

gerekçesiyle reddetmiştir.

2. Ramazan Çağlayan'ın bu karara itiraz ettiği, ancak itirazının Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin ... Temmuz 2013 tarih ve 2013/247 D. İş kararıyla reddedildiği ve ret kararının 30 Temmuz 2013 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. (Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin adı geçen kararı tarafımıza tebliğ edilmemiştir).

3. Ramazan Çağlayan izleyen aylarda -anlaşıldığı kadarıyla-, ikametgahını Ankara'ya  aldırmış ve bu sefer, ilk karardan altı ay sonra, 23 Ocak 2014 tarihinde Ankara Sulh Ceza Mahkemesinden aynı kitabın internet versiyonunun yayından kaldırılması konusunda talepte bulunmuştur. Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesi, 24/01/2014 tarih ve 2014/52 D. İş sayılı kararıyla söz konusu kitabın yayından kaldırılmasına karar vermiştir.  Bu karar gereğince söz konusu kitap yayandan 19.2.2014 tarihinde yayandan kaldırılmıştır. 

4. Karara tarafımızdan ortada "kesin hüküm" bulunduğu gerekçesiyle itiraz edilmiş ve itirazımız Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından haklı bulunarak 7 Nisan 2014 tarih ve 2014/134 sayılı D. İş sayılı kararıyla KALDIRILMIŞTIR.  Böylece kitabın burada tekrar yayını mümkün olmuştur. 8.5.2014. K.G.

 

  

ramazancaglayan.com'a cevap

Eleştiri kitabımıza karşı Ramazan Çağlayan, Temmuz 2013'te kendi ismini taşıyan bir internet sitesi kurarak bir "Açıklama" yapmıştır. Bu "açıklama" için http://www.ramazancaglayan.com  a bakabilirsiniz. Bu açıklamalara karşı benim cevaplarımı okumak izin burasını tıklayınız.
 

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş Tarihi: 20 Mayıs 2013

Editör: Kemal Gözler

kgozler[at]hotmail.com

 

Kitabın tam metninin idare.gen.tr ye konuluş tarihi:
23 Haziran 2013. 

Güncelleme: 26 Eylül 2013

Yayından Kaldırılış: 19 Şubat 2014

Tekrar Yayınlanma: 8 mayıs 2014

Ankara 17. Sulh Ceza Mahkemesinin 24/01/2014 tarih ve 2014/52 D. İş sayılı kararı nedeniyle 19 Şubat 2014 tarihinde bu sayfa yayandan kaldırılmıştır. Adı geçen kararın Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2014 tarih ve 2014/134 sayılı D. İş sayılı kararıyla kaldırılması üzerine bu sayfa 8 Mayıs 2014 tarihinde tekrar yayına konulmuştur.

 

Bu sayfaya Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Ocak 2015 tarih ve 2015/36 D. İş kararı uyarınca 12.6.2020 tarihine kadar erişim engellenmiştir. Anayasa Mahkemesinin 10 Aralık 2019 tarih ve 2015/5612 sayılı Kemal Gözler (2) kararı sonucu erişim 12 Haziran 2020 tarihinde tekrar açılmıştır.