TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

[www.idare.gen.tr]    (Kemal Gözler tarafından)

 

 

KİTAPLAR

1. Kemal Gözler, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukukî Rejimi, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  XVI+300 s. [Tam Metin]

2. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı - Hükûmet Çatışması: Cumhurbaşkanı Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi?,  Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,  VIII+80 s.  [Tam Metin]  

3. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Kitabevi, 17. Baskı, 2012,  392  s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

4. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi, 13. Baskı, 2013,  864 s.  s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

5. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 2. Baskı, 2009,  2 Cilt (3168 s.) [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

5. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 4. Baskı, 2012,  264 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

7. Sedat Çal, Türkiye“de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü, Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yayını, 2008 [Tam Metin] (TOBB'a linktir)    Bu kitap hakkında yayınlanmış bir inceleme yazısı için bkz.:    Güher Ulu, ”Türkiye“de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 4, 2008, s.405-414. [Tam Metin] (AÜHFD'ye linktir)

8. Gürsel Kaplan, İdari Yargılama Hukuku, Bursa. Ekin, 2017

9. Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukuku, Bursa, Ekin, 2018, 520 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

10. Kemal Gözler, Mahalli İdareler Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, 2018, 520 s. [Tanıtım ve Bazı Bölümler]

 

 


(c) 22 Ocak 2018, Kemal Gözler

Bu Sayfa:  http://www.idare.gen.tr/kitaplar.html   

 Ana Sayfa: http://www.idare.gen.tr  

Editör: Kemal Gözler  

E-mail: kgozler[at]hotmail.com

https://twitter.com/k_gozler 

İlk Konuluş Tarihi: 22 Ocak 2018 

Tweet