[Ana Sayfa]Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 17. Baskı, 2023, XVI+288 s.


KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

Bölüm 3.- İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

Bölüm 4.- İdarî Teşkilât

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 5.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 6.- Bireysel İşlemler

Bölüm 7.- Düzenleyici İşlemler

Bölüm 8.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 9.- Kamu Hizmeti

Bölüm 10.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI

Bölüm 11.- Kamu Görevlileri

Bölüm 12.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 13.- İdarenin Sorumluluğu

YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ

Bölüm 14.- İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi

Bölüm 15.- İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı
ONLINE SATIN ALMA

Kağıt Kitap: Ekin Yayınevi'nden
ÖNSÖZ

Kısa İdare Hukuku başlığını taşıyan bu kitap, aynı Yayınevinde çıkmış bulunan İdare Hukuku Giriş (25. Baskı, 2019, 444 s.) isimli kitabımızın kısaltılmış halidir. Zira bu sonuncu kitap, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin bazı bölümlerinde ve bazı meslek yüksek okullarında tek dönem olarak okutulan idare hukuku dersleri için fazla kalın olarak bulunmaya başlandı. Biz de İdare Hukukuna Giriş kitabımızın hacmini hafifletme yoluna gittik. Böylece ortaya elinizde tuttuğunuz Kısa İdare Hukuku başlıklı bu kitap ortaya çıktı.

Bu kitabın başlığında geçen “kısa” kelimesini yadırganabilir. Ancak bu isimlendirmeyi biz icat etmedik. Bizden çok önce, Tahsin Bekir Balta, 1964 yılında yayınladığı idare hukuku kitabına Kısa İdare Hukuku başlığını koymuştur. Bu arada belirtelim ki üniversite ders kitaplarının “brief edition” ve hatta “very short introduction” şeklinde kısaltılmış versiyonlarını yayınlamak Avrupa ve Amerika’da da yaygındır. Keza Türkiye’de Osmanlı döneminde de, medreselerde okutulan pek çok “mutavvel” eserin aynı zamanda birer “muhtasar” ve “telhis” versiyonları vardı.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu kitabın başında bulunan “Sunuş” yazısında açıklanan “öğrenci dostu kitap” anlayışıyla hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, bu kitabın, hacim olarak ince, içerik olarak da kolay anlaşılır olması için özen gösterilmiştir. Dolayısıyla bu kitapta konuların ayrıntılarına girilmemiştir. Bununla birlikte kitap, idare hukukunun bütün konularını kapsamaktadır.

Bu kitap, yukarıda da belirtildiği gibi idare hukuku dersini tek dönemde alan öğrenciler içindir. İdare hukuku dersini iki dönem boyunca alan öğrencilerin ve keza özellikle hukuk fakültesi öğrencilerinin bu kısa kitaptan idare hukuku çalışarak kendilerini kandırmamaları gerekir. Bu öğrencilerin İdare Hukuku Dersleri başlıklı kitabımızdan ders çalışmaları önerilir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, yazarların ve keza yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin çalışmalarında bu Kısa İdare Hukuku, İdare Hukukuna Giriş veya İdare Hukuku Dersleri kitaplarına değil, tüm bu kitapların kendisinden özetlenmiş olduğu ana kitabımız olan iki ciltlik ve toplam 3280 sayfalık İdare Hukuku başlığını taşıyan “inceleme kitabı”mıza atıf yapmaları tavsiye olunur. Zira Kısa İdare Hukuku, İdare Hukukuna Giriş veya İdare Hukuku Dersleri isimli kitaplarımızda pek çok noktada, pedagojik nedenlerle veya yer yokluğundan kendi görüşümüz değil, doktrindeki hâkim görüş verilmiştir. Keza bu kitapta konuların teknik ayrıntılarına girilmemiş, doktrindeki görüşler üzerinde durulmamış ve yargı içtihatları incelenmemiştir.

Nihayet özellikle belirtmek isteriz ki, elinizde tuttuğunuz bu kitap, konularını özet olarak işlediği için, KPSS, hakimlik ve kaymakamlık sınavları gibi meslek sınavları için kesinlikle yetersizdir. Söz konusu sınavlara hazırlananların yukarıdaki paragrafta anılan kitaptan çalışmaları tavsiye olunur.

Bu kitabın elinizde tuttuğunuz 12’nci baskısı, 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle yürürlüğe giren 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre güncellenmiştir. Kitaptan, Bakanlar Kurulu ve Başbakana iliş-kin açıklamalar çıkarılmıştır. Başta Cumhurbaşkanı ve bakanlar olmak üzere idarî teşkilat kısmı yeniden yazılmıştır. Keza kitabın düzenleyici idarî işlemler bölümü de baştan sona tekrar kaleme alınmıştır. Diğer bölümlerde de gerekli değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır. Neticede kitabın bu baskıda hacmi 24 sayfa artmıştır.

Kitabın 16. baskısı 25 Temmuz 2022 itibarıyla güncellenmiştir.

Kemal Gözler


Diğer İdare Hukuku Kitaplarımız:

İdare Hukuku (2 cilt, 3280 s.)

İdare Hukuku Dersleri (800 s.)

İdare Hukukuna Giriş (444 s.)YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 13,5 cm x 19,5 cm
Karton Kapak ve Tutkal cilt
Sayfa Sayısı: XVI+288s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
www.ekinyayinevi.com
Kağıt baskı kitabı online satın almak için: Ekin Yayinevi
Ekin Yayinevi - Kemal Gözler KitaplarıKARDEŞ SİTE: www.anayasa.gen.tr

COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.idare.gen.tr
Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/kih.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Değişiklik: 10 Ekim 2020, v2.
Güncelleme: 9 Ekim 2023.