TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

[www.idare.gen.tr]    (Kemal Gözler tarafından)

 

 

ÇEŞİTLİ İDARE HUKUKU KONULARI

 

GENEL ESASLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU 

1. İdare Kavramı

2. İdare Hukuku

İDARÎ TEŞKİLÂT

3. İdarî Teşkilâtın Temel İlkeleri

4. Merkezî İdare (Devlet İdaresi)

5. Mahallî İdareler (Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları)

6. Kamu Kurumları (Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları)

İDARÎ İŞLEMLER

7. İdarî İşlem Kavramı

8. Bireysel İdarî İşlemlerin Türleri (İdarî Kararların Çeşitleri)

9. İdarî İşlemlerin Unsurları

10. İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri: İptal ve Yokluk

11. İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi

12. İdarî İşlemlerin İcrası

13. darî İşlemlerin Sona Ermesi

14. Düzenleyici İşlemler

15. İdarî Sözleşmeler

İDARENİN FAALİYETLERİ

16. Kamu Hizmeti

17. Kolluk

İDARENİN ARAÇLARI

18. Kamu Görevlileri

19. Kamu Malları

İDARENİN SORUMLULUĞU

İdarenin Sorumluluğu

 

İDARİ YARGI

1. İdarenin Yargı Dışı Yollardan

    Denetlenmesi

2. İdari Yargı Sistemleri

3. İdari Yargının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

4. İdari Yargı Örgütü

5. Askeri İdari Yargı Örgütü: AYİM

6. İdari Yargının Görev Alanı

7. Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü:

    Uyuşmazlık Yargısı

8. İptal Davası

9. Tam Yargı Davası

10. Yürütmenin Durdurulması

11. Yargılama Usulü

12. Kanun Yolları

 

 

 

 


(c) 22 Ocak 2018, Kemal Gözler

Bu Sayfa:  http://www.idare.gen.tr/konular.html  

 Ana Sayfa: http://www.idare.gen.tr  

Editör: Kemal Gözler  

E-mail: kgozler[at]hotmail.com

https://twitter.com/k_gozler 

İlk Konuluş Tarihi: 22 Ocak 2018 

Tweet