[Ana Sayfa]


EKLER
DAVA EVRAKI
(Dava Dilekçesi, Cevaba Cevap Dilekçesi, Beyan Dilekçeleri, Bilirkişi Raporlarına İtiraz Dilekçeleri, Bilirkişi Ret Dilekleri, Duruşma Tutanaklarını, Ara Kararlar, Gerekçeli Kararlar ve Diğerleri)
Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler (Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Eylül 2020) başlıklı kitabın ekler listesidir.Kemal Gözler*EKLER BÖLÜM 1.- İLK DERECE SAFHASINDAKİ EKLER (Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, E.2012/49 Sayılı Dosya Evrakı)

I. Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Önünde Talimat Öncesi Döneme İlişkin Ekler (14 Mart 2012-21 Mayıs 2014)
EK-1: 14 Şubat 2012 Tarihli Dava Dilekçesi 169
EK-2: 7 Mayıs 2012 Tarihli Cevaba Cevap Dilekçesi 187
EK-3: 4 Ekim 2012 Tarihli Beyan Dilekçesi 198
EK-4: 18 Temmuz 2012 Tarihli Ön İnceleme Tutanağı (Duruşma No 1) 199
EK-5: 1 Kasım 2012 Tarihli Ön İnceleme Duruşma Tutanağı (Duruşma No 2) 204
EK-6: 28 Kasım 2012 Tarihli Duruşma Tutanağı 206
EK-7: 3 Ocak 2013 Tarihli Bilirkişi Seçim Tutanağı 207
EK-8: 3 Ocak 2013 Tarihli Bilirkişi Yemin Tutanağı 209
EK-9: 13 Şubat 2013 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 3) 213
EK-10: 10 Nisan 2013 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 4) 214
EK-11: 16 Mayıs 2013 Tarihli Av. Fahrettin Kayhan’ın Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 215
EK-12: 16 Mayıs 2013 Tarihli Kemal Gözler’in Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 219
EK-13: 22 Mayıs 2013 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 5) 259
EK-14: 19 Haziran 2013 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 6) 260
EK-15: 16 Temmuz 2013 Tarihli Av. Fahrettin Kayhan’ın Bilirkişi Ret Dilekçesi 261
EK-16: 19 Temmuz 2013 Tarihli Ara Karar 263
EK-17: 6 Eylül Tarihli Ara Karar 265
EK-18: 18 Eylül 2013 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 7) 266
EK-19: 23 Eylül 2013 Tarihli Kemal Gözler’in Beyan Dilekçesi 267
EK-20: 6 Kasım 2013 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 8) 271
EK-21: 6 Aralık 2013 Tarihli Ara Karar 272
EK-22: 7 Ocak 2013 Tarihli Av. Fahrettin Kayhan’ın Bilirkişi Seçimi Hakkında Beyan Dilekçesi 273
EK-23: 15 Ocak 2014 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 9) 279
EK-24: 3 Şubat 2014 Tarihli Bilirkişi Seçim Tutanağı 280
EK-25: 14 Şubat 2014 Tarihli Av. F. Kayhan’ın Bilirkişi Ret Dilekçesi 282
EK-26: 27 Şubat 2014 Tarihli Ara Kararı 283
EK-27: 26 Mart 2014 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 10) 285
EK-28: 21 Mayıs 2014 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 11) 286
EK-29: 27 Mayıs 2014 Tarihli Talimat Yazısı 288
EK-30: 16 Temmuz 2014 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 12) 289
EK-31: 5 Kasım 2014 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 13) 290
EK-32: 21 Ocak 2015 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 14) 291
EK-33: 4 Mart 2015 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 15) 292
EK-34: 14 Mayıs 2015 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 16) 293
EK-35: 1 Temmuz 2015 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 17) 294
EK-36: 21 Ekim 2015 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 18) 295
EK-37: 9 Aralık 2015 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 19) 296
EK-38: 3 Şubat 2016 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 20) 297
EK-39: 27 Şubat 2014 Tarihli Ara Kararı 298

II. İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin Önündeki Döneme İlişkin Ekler (2014/18 Talimat) (21 Mayıs 2014-8 Şubat 2016)
EK-40: 21 Temmuz 2014 Tarihli Talimat Tensip Zaptı 300
EK-41: 29 Ağustos 2014 Tarihli Ara Karar 301
EK-42: 16 Aralık 2014 Tarihli Bilirkişi Seçimi Ara Kararı 302
EK-43: 27 Ekim 2014 Tarihli İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının Yazısı 303
EK-44: 13 Ocak 2015 Tarihli Ara Karar 304
EK-45: 6 Şubat 2015 Tarihli Ara Karar 305
EK-46: 1 Temmuz 2015 Tarihli Bilirkişi Seçimi Ara Kararı 306
EK-47: 14 Temmuz 2015 Tarihli Ara Karar 307
EK-48: 11 Aralık 2015 Tarihli Bilirkişi Seçimi Ara Kararı 308
EK-49: 21 Aralık 2015 Tarihli Bilirkişi Dosya Teslim Tutanağı 309
EK-50: 15 Eylül 2015 Tarihli İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkeme-sinin Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesine Cevap Yazısı 310

III. Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Önünde Talimat Sonrası Döneme İlişkin Ekler (8 Şubat 2016-6 Ekim 2017)
EK-51: 16 Şubat 2016 Tarihli Ara Karar 311
EK-52: 24 Şubat 2016 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 21) 313
EK-53: 1 Mart 2016 Tarihli Bilirkişi Seçim Kararı 314
EK-54: 4 Mayıs 2016 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 22) 316
EK-55: 22 Haziran 2016 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 23) 317
EK-56: 26 Ekim 2016 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 24) 318
EK-57: 24 Kasım 2016 Tarihli Av. Fahrettin Kayhan’ın Bilirkişi Raporu Hakkında Beyan Dilekçesi 319
EK-58: 25 Ocak 2017 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 25) 325
EK-59: 2 Mart 2017 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 26) 326
EK-60: 3 Mayıs 2017 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 27) 327
EK-61: 31 Mayıs 2017 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 28) 328
EK-62: 12 Haziran 2017 Tarihli Ara Kararı 329
EK-63: 12 Temmuz 2017 Tarihli Duruşma Tutanağı (Duruşma No 28) 330
EK-64: Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 12 Temmuz 2017 Tarih ve E. 2012/49, K.2017/292 Sayılı Gerekçeli Karar 332

EKLER BÖLÜM 2.- İSTİNAF SAFHASINDAKİ EKLER (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, E.2017/1161 Sayılı Dosya Evrakı)
EK-65: 7 Eylül 2017 Tarihli İstinafa Cevap Dilekçesi 383
EK-66: 27 Aralık 2017 Tarihli Tensip Kararı 386
EK-67: 10 Şubat 2014 Tarihli Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü “Rektör Danışmanları” Sayfası 388
EK-68: Danıştay 1. Dairesinin 26 Mart 2014 Tarih ve E.2014/417, K.2014/451 Sayılı Kararı 389
EK-69: 28 Şubat 2014 Tarihli Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Web Sitesinin “Dekan Yardımcıları” Sayfası 390
EK-70: 28 Aralık 2017 Tarihli Bilirkişi İsmi Talep Müzekkeresi 391
EK-71: 14 Şubat 2018 Tarihli Duruşma Tutanağı 392
EK-72: 15 Şubat 2018 Tarihli Bilirkişi Seçim Kararı 394
EK-73: 23 Şubat 2018 Bilirkişi Seçimine İtiraz Dilekçesi 395
EK-74: 26 Şubat 2018 Tarihli Ek Karar 397
EK-75: 2 Mart 2018 Tarihli Ara Karar 399
EK-76: 7 Mart 2018 Tarihli Ara Karar 400
EK-77: 7 Mart 2018 Tarihli Bilirkişi Talep Yazısı 401
EK-78: 26 Mart 2018 Tarihli Ara Karar 402
EK-79: Bilirkişi Yemin Tutanağı 403
EK-80: 2 Nisan 2018 Tarihli Bilirkişi Ret Dilekçesi 404
EK-81: 3 Nisan 2018 Tarihli Ara Karar 406
EK-82: 16 Mayıs 2018 Tarihli Duruşma Tutanağı 408
EK-83: 11 Temmuz 2018 Tarihli Duruşma Tutanağı 409
EK-84: 19 Eylül 2018 Tarihli Duruşma Tutanağı 410
EK-85: 6 Kasım 2018 Tarihli Avukat Fahrettin Kayhan’ın Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 411
EK-86: 6 Kasım 2018 Tarihli Kemal Gözler’in Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 415
EK-87: 21 Kasım 2018 Tarihli Duruşma Tutanağı 448
EK-88: 13 Şubat 2019 Tarihli Duruşma Tutanağı 450
EK-89: 20 Şubat 2019 Tarihli Avukat Fahrettin Kayhan’ın Bilirkişi Ek Raporuna İtiraz Dilekçesi 451
EK-90: Bilirkişi Ek Raporuna Karşı Kemal Gözler’in 19 Şubat 2019 Tarihli İtiraz Dilekçesi 454
EK-91: 13 Mart 2019 Tarihli Duruşma Tutanağı 465
EK-92: Av. Fahrettin Kayhan’ın 3 Nisan 2019 Tarihli Beyan Dilekçesi 466
EK-93: 8 Mayıs 2019 Tarihli Duruşma Tutanağı 469
EK-94: 29 Mayıs 2019 Tarihli Duruşma Tutanağı 471
EK-95: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 29 Mayıs 2019 Tarih ve E.2017/1161, K.2019/642 Sayılı Gerekçeli Kararı 473

EKLER BÖLÜM 3.- TEMYİZ SAFHASINDAKİ EKLER (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2019/4047 Sayılı Evrakı)
EK-96: 9 Temmuz 2019 Tarihli Temyiz Dilekçesi 521
EK-97: 18 Eylül 2019 Tarihli Dosya Gönderme Formu 553
EK-98: E.2019/4047 Sayılı Dosyanın Yargıtay Kaydı Ekran Görüntüsü 554
EK-99: Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2 Mart 2020 Tarih ve E.2019/4047, K.2020/2182 Sayılı Kararı 555
EK-100: 5 Mayıs 2020 Tarihli Kesinleşme Şerhi 560Bu metin, Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası: Gözlemler ve Eleştiriler (Bursa, Yazarın Kendi Yayını, Eylül 2020) başlıklı kitabımızın "EKLER LİSTESİ" kısmıdır.

Bu kitabı PDF olarak buradan okuyabilirsiniz.

BU METNE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ATIF YAPILMASI ÖNERİLİR:
Kemal Gözler, Gözler v. Çağlayan Davası, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2020, “Sunuş” s.33-34 (www.idare.gen.tr/gcd-ekler.htm) (Yayın Tarihi: 12 Eylül 2020).
(c) Kemal Gözler, 2020.
Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri


Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.idare.gen.tr
Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/gcd-ekler.htm
İlk Yayın Tarihi: 11 Eylül 2020